فروشگاه اینرنتی فایل و پروژه های دانشگاهی و دانشجویی

فروشگاه پروژه های دانشجویی , گزارش کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی, مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پای

کارآموزی، مدرسه، حسابداری (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات37
حجم فایل62 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان...................................................................................................................... صفحه

 مقدمه............................................................................................................................... 1

دوره مالی.......................................................................................................................... 2

حساب بانکی..................................................................................................................... 2

شورای مالی....................................................................................................................... 2

ترکیب اعضای شورای مالی مدارس...................................................................................... 2

تنخواه گردان .................................................................................................................... 5

سر فصل و عناوین حسابها.................................................................................................... 6

مصرف منابع مالی مدارس.................................................................................................... 6

نحوه تنظیم اسناد هزینه کارپردازی....................................................................................... 8

صورتحساب...................................................................................................................... 9

نحوه تنظیم قبض انبار........................................................................................................ 10

حواله انبار(خروج کالا از انبار)........................................................................................... 10

امین اموال( جمعدار اموال).................................................................................................. 11

سایر موارد ...................................................................................................................... 11

حسابداری و مراحل آن..................................................................................................... 12

تعریف حسابداری............................................................................................................. 12

تعریف حسابداری دولتی .................................................................................................. 12

تعریف حسابداری (دفترداری دوبل).................................................................................... 13

تعریف بدهکار و بستانکار یک حساب................................................................................ 13

قواعد کلی افزایش /کاهش و مانده حسابها.......................................................................... 14

تشخیص حساب .............................................................................................................. 15

سند حسابداری................................................................................................................. 16

نحوه تنظیم سند حسابداری................................................................................................ 17

دفتر روزنامه و نحوه ثبت عملیات مالی در آن....................................................................... 17

نحوه ثبت فعالیتهای مالی در دفتر روزنامه............................................................................. 18

دفتر کل.......................................................................................................................... 20

نحوه انتقال اقلام از دفتر روزنامه......................................................................................... 20

چگونگی تهیه تراز عملیات از روی دفتر کل........................................................................ 21

مزایای تراز چهار ستونی.................................................................................................... 32

عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی......................................................... 35

صورت مغایرت بانکی...................................................................................................... 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تولید فراورده غذایی جدید از خرمای مضافتی,خرما,فرایند­ تبدیلی,فراورده جدید,کیفیت ارگانو­لپتیکی,پایان

دسته بندیعمومی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات85
حجم فایل831 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. گیاه­شناسی نخل خرما........................................................................................................

1-2. تاریخچه خرما در جهان و ایران

1-3. جایگاه خرما در ایران و جهان

1-4. مناطق کشت نخلیات در ایران

1-5. ارقام مهم خرمای ایران

1-5-1. رطب مضافتی

1-5-2.خرمای استعمران

1-5-3. خرمای شاهانی

1-5-4. خرمای زاهدی

1-5-5. خرمای کبکاب

1-5-6.خرمای ربی

1-5-7. خرمای برهی

1-5-8. خرمای آل مهتری

1-5-9. خرمای پیاروم

1-5-10. خرمای دیری

1-6.مراحل تکامل و رسیدگی میوه خرما

1-6-1. مرحله هبابوک

1-6-2. مرحله کیمری

1-6-3. مرحله خلال

1-6-4. مرحله رطب

1-6-4-1.دوره اول مرحله رطب

1-6-4-2. دوره دوم مرحله رطب

1-6-5. مرحله خرما

1-7. ترکیب شیمیایی میوه خرما

1-7-1. میزان آب

1-7-2. قند

1-7-3. پروتئین و چربی

1-7-4. فیبر خام

1-7-5. ویتامین­ها و مواد معدنی

1-7-6. آنزیم­ها

1-7-7. سایر ترکیبات شیمیایی

1-8. ارزش غذایی و خواص درمانی میوه خرما

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1. مواد

3-2. وسایل و دستگاهها

3-3.محل انجام پژوهش

3-4. تولید فراورده غذایی جدید از خرما

3-5. آزمون­های شیمیایی

3-5-1.اندازه­ گیری میزان رطوبت

3-5-2. اندازه­ گیری میزان پ هاش

3-5-3. اندازه­ گیری میزان چربی

3-5-4. اندازه گیری میزان  خاکستر

3-5-5.اندازه گیری میزان اسیدیته

3-5-6. اندازه گیری میزان  قند­های احیاء­­کننده

3-5-7. اندازه گیری میزان قند ساکارز

3-5-8. اندازه گیری میزان پروتئین

3-5-9.اندازه­ گیری عدد پراکسید

3-6. آزمون میکروبی

3-7. ارزیابی حسی

3-8. روش آماری

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1. مواد مورد استفاده در فرمولاسیون

4-1-1. نان

4-1-2. روغن

4-1-3.مغز­ها و ادویه­ها

4-2. فرمولاسیون­ها

4-2-1. ترکیب فرمول 1

4-2-2. ترکیب فرمول 2

4-2-3. ترکیب فرمول 3

4-2-4. ترکیب فرمول 4

4-2-5. ترکیب فرمول 5

4-2-6. ترکیب فرمول 6

4-2-7. ترکیب فرمول 7

4-2-8. ترکیب فرمول 8

4-2-9. ترکیب فرمول 9

4-2-10. ترکیب فرمول 10

4-2-11. ترکیب فرمول 11

4-2-12. ترکیب فرمول 12

4-3. نتایج ارزیابی حسی

4-4. بررسی فرمولاسیون­های انتخابی از فراورده جدید

4-4-1. مقایسه میانگین صفات مختلف در دو زمان نگهداری

4-4-2. ترکیب شیمیایی فرمولاسیون­های انتخابی

4-4-3. ارزیابی حسی فرمولاسیون­های انتخابی

فصل پنجم: نتیجه­گیری

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                                     صفحه 

جدول 1-1. سطح زیر کشت،میزان تولید و عملکرد محصول خرما در استان کرمان.................................................................

جدول1-2. سطح زیر کشت،میزان تولید و عملکرد ارقام مختلف خرما در استان کرمان..........................................................

جدول 1-3. خصوصیات فیزیکی رطب مضافتی در هنگام برداشت......................................................

جدول1-4. میزان رطوبت و قند برخی از ارقام خرما

جدول 3-1.فرمولاسیون­های مختلف برای تهیه فرآورده جدید غذایی از خرما

جدول 3-2.فرم ارزیابی حسی

جدول 4-1. انرژی خرما در مقایسه با سایر مواد غذایی

جدول 4-2. مقایسه انرژی و بعضی ترکیبات شیمیایی انواع نان ایرانی با شیر و گوشت در صد گرم ماده خوراکی

جدول 4-3. خصوصیات کلی نان­های ایرانی

جدول 4-4. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 1)

جدول 4-5.محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 2)

جدول 4-6. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 3)

جدول 4-7. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 4)

جدول 4-8. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 5)

جدول 4-9.محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 6)

جدول 4-10. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 7)

جدول 4-11. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 8)

جدول 4-12. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 9)

جدول 4-13. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 10)

جدول 4-14. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 11)

جدول 4-15. محصول غذایی جدید از خرما (فرمول 12)

جدول 4-16.فرمولاسیون های جدید غذایی از خرما که بر اساس ارزیابی حسی و نظر سنجی انتخاب شده­اند.

جدول 4-17.  تجزیه واریانس صفات مختلف طی دو زمان اندازه­گیری

جدول 4-18. مقایسه میانگین صفات مختلف در دو زمان نگهداری*

جدول4-19. مقایسه  میانگین صفات رطوبت، پ هاش، اسیدیته، عدد پراکسید و میکروارگانیسم ها در فرمول­های مختلف

جدول 4-20.جدول تجزیه واریانس صفات مختلف (میزان پروتئین، درصد چربی، درصد ساکارز، درصد قند­های احیاءکننده و میزان خاکستر)

جدول4-21.مقایسه میانگین صفات مختلف در فرمول­های مورد بررسی

جدول 4-22. تجزیه واریانس صفات مختلف حسی

جدول4-23. مقایسه میانگین صفات مختلف حسی با آزمون LSD

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه 

شکل1-1. رطب مضافتی

شکل1-2. خرمای استعمران

شکل1-3. خرمای شاهانی

شکل1-4- خرمای زاهدی

شکل1-5- خرمای کبکاب

شکل1-6- خرمای ربی

شکل1-7- خرمای پیاروم

شکل1-8- خرمای دیری

شکل3-1- فراورده جدید غذایی

شکل4-1- تعداد کل میکروارگانیسم­ها در فرمولاسیون­های انتخابی

 

 

 

 

 

چکیده

خرما یکی از محصولات مهم کشاورزی در ایران به شمار می­رود به طوری که در بین استان­های کشور، استان کرمان بیشترین سطح زیر کشت  و میزان تولید را در کشور دارد که بیش از 90 درصد از سطح زیر کشت خرما در استان کرمان به رقم مضافتی اختصاص دارد. بخشی از آن به دلیل مرغوبیت پائین قابل عرضه به بازار مصرف نمی باشد. استفاده از خرما در فرایند­های تبد­­یلی یکی از راههای استفاده از مازاد خرما و خرما­های درجه پائین پیشنهاد می­گردد. پژوهش اخیر در جهت تولید یک فراورده غذایی  جدید از خرمای مضافتی درجه پائین شهرستان بم صورت گرفت. در تولید فراورده جدید،دوازده فرمول با نسبت­های متفاوت از ترکیبات مختلف تهیه شد.و ابتدا کلیه فرمول­ها ازنظر تجربی مورد بررسی قرار گرفتند،طوری­که شش فرمول طی تفسیرات تجربی حذف شدند و شش فرمول باقیمانده در دو دوره زمانی (تولید و دو ماه پس از تولید) مورد ازمون شیمیایی (رطوبت، پ هاش، اسیدیته، عدد­­ پراکسید، چربی، خاکستر، قند­احیاء­­کننده، ساکارز و پروتئین)، ازمون میکروبی (تعداد کل میکروارگانیسم­ها) و در نهایت کیفیت ارگانولپتیکی فراورده (طعم­ و مزه،عطر و بو،بافت)توسط افراد ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت نتایج اماری نشان داد  کاربرد خرما در فراورده در بهبود خاکستر،پروتئین،چربی،فیبر­ها و مواد معدنی موثر است. همچنین خرما به کار رفته در فراورده طعم و مزه، بافت و عطر فراورده را اصلاح می­کند.در نتیجه در بین شش فرمول مورد ازمون در دو دوره نگهداری فرمول های 6 و 3 که حاوی 60 درصد خرما بودند به طور معنی­داری از میزان رطوبت، قند­های احیا کننده و مقدار ساکارز بالاتری در مقایسه با سایر فرمول­ها برخوردار بودند.

واژگان کلیدی:خرما، فرایند­ تبدیلی، فراورده جدید، کیفیت ارگانو­لپتیکی.

 

 

 

مقدمه  

خرما یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران به شمار می­آید که در سبد صادرات غیر­نفتی جایگاه دارد.كشورهای مصر، ایران، عربستان و امارات بیش از 61 درصد از خرمای جهان را تولید می­کنند که سهم كشور ایران از تولید جهانی،حدود 14 درصد (یک میلیون تن در سال) برآورد شده است. سطح زیركشت خرمای کشور با احتساب درختان پراكنده در حدود244430 هكتار بوده كه 204875 هکتارآن، درختان بارور و 39554 هکتار  بقیه را درختان غیربارور (نهال) تشکیل داده است. استان­های کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و هرمزگان از استان­های عمده تولیدکننده خرما در کشور به شمار می­آیند که در حدود 98 درصد خرمای تولیدی در کشور را به خود اختصاص داده­اند. استان کرمان بیشترین سطح زیرکشت و میزان تولید خرما را در کشور دارا است. بیش از 90 درصد از سطح زیرکشت خرما در استان کرمان به رقم مضافتی اختصاص دارد که به صورت رطب برداشت می­شود و از لحاظ مصرف داخلی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. رطب مضافتی عمدتاٌ در شهرستان­های جیرفت و بم در استان کرمان تولید می­شود.

علیرغم تولید سالیانه حدود یک میلیون تن محصول خرما در کشور، مصرف داخلی آن به ­صورت    تازه­خوری ،400-350 هزار تن بوده و در حدود 150-100 هزار تن خرمای تازه به خارج از کشور صادر    می­شود. بنابراین سالیانه در حدود 500-400 هزار تن مازاد تولید خرما در کشور وجود دارد. از طرفی نامرغوب بودن 30 درصد از خرمای تولیدی در کشور باعث عدم جذب مستقیم آن در بازار مصرف شده و مشکلات اقتصادی و بهداشتی زیادی را به همراه آورده است. بنابراین استفاده از خرما در فرآیندهای تبدیلی می­تواند به عنوان یکی از راه­های به کارگیری مازاد خرما و خرماهای درجه پائین پیشنهاد گردد. از طرفی خرما دارای مواد قندی و ارزش غذایی بالایی می­باشد که می­تواند به عنوان یک جزء تشکیل­دهنده شیرینی­ها و فرآورده­های پختنی مورد استفاده قرار گیرد. در سال­های اخیر نیز به فرآورده­های خرما به دلیل گسترش بازاریابی محصول و تمایل مصرف­کنندگان به مواد غذایی آماده مصرف توجه فراوانی شده است. به هرحال با توجه به مصارف    بی­شمار نخل خرما لازم است به این محصول و صنعتی­کردن و تولید فرآورده­های جانبی آن اهمیت ویژه­ای داده شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

11 سپتامبر,القاعده گرایی,افغانستان,عراق,پایان نامه ارشد,بررسی علل حادثه 11 سپتامبر تا حمله به افغانس

دسته بندیعمومی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات107
حجم فایل166 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: روابط بین الملل

موضوع :

بررسی علل حادثه 11 سپتامبر تا حمله به افغانستان و عراق و تاثیرات بعد از آن

استاد راهنما :

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده................................................................................................................................................1

مقدمه.................................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق...................................................................................................................4

بیان مسئله..........................................................................................................................................5

اهداف تحقیق....................................................................................................................................5

فرضیه های تحقیق............................................................................................................................6

فرضیه های  اصلی............................................................................................................................6

فرضیه های فرعی.............................................................................................................................6

تعاریف متغیرهای پژوهش...............................................................................................................7

روش تحقیق....................................................................................................................................7

شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها ......................................................................................8

روش نمونه‏گیری.............................................................................................................................8

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.............................................................................................8

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................8

کاربرد تحقیق......................................................................................................................................9

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................10

سازماندهی تحقیق .............................................................................................................................11

فصل دوم: رویکرد ایران نسبت به افغانستان...................................................................................13

رویکرد ایران نسبت به افغانستان........................................................................................................14

الف) روابط ایران و افغانستان قبل از 11 سپتامبر2001.......................................................................15

ب) روابط ایران و افغانستان پس از 11سپتامبر 2001.........................................................................16

زمینه های مشترک بین ایران و هند در افغانستان................................................................................17

بازی قدرت در صحنه افغانستان : اهداف و الگوهای رفتاری..............................................................23

سیاست  ایران در افغانستان.................................................................................................................26

سیاست اعلامی....................................................................................................................................26

سیاست اعمالی....................................................................................................................................26

-اصل ژئو- پولیتیك.............................................................................................................................26

-اصل ژئو-كالچر.................................................................................................................................27

-اثل ژئو- اكونومیك............................................................................................................................27

-اصل ژئو- استراتژیك........................................................................................................................27

ابزارهای ایران.................................................................................................................................27

نتایج اقدامات ایران.........................................................................................................................28

سیاست پاكستان  در افغانستان........................................................................................................28

-اهداف ژئو- پولیتیك......................................................................................................................28

-اهداف ژئو- كالچر........................................................................................................................29

-اهداف ژئو –استراتژیك.................................................................................................................29

ابزارهای پاكستان.............................................................................................................................29

-اهداف ژئو- اكونومیك..................................................................................................................29

نتایج  سیاست پاكستان....................................................................................................................30

كشورهای آسیای مركزی.................................................................................................................30

سیاست  هند در بحران  افغانستان...................................................................................................31

سیاست  چین در بحران  افغانستان..................................................................................................31

سیاست عربستان سعودی در افغانستان ...........................................................................................32

 3)بازیگران  بین المللی..................................................................................................................32

ایالات متحده..................................................................................................................................32

اهداف آمریکا در افغانستان ..........................................................................................................33

-اهداف ژئو- پولیتیك..................................................................................................................33

-اهدف ژئو- استراتژیك................................................................................................................33

-اهداف ژئو –اكونومیك.................................................................................................................33

ابزارهای آمریكا...............................................................................................................................34

سازمان ملل متحد............................................................................................................................35

الف)قواعد بازی در بحران  افغانستان.............................................................................................36

1)قاعده ی "همه یا هیچ"................................................................................................................36

2)قاعده ی "حاصل جمع جبری صفر"..........................................................................................37

3)قاعده ی "قدرت فقط از لوله ی نفنگ بیرون می آید".................................................................37

4) قاعده ی "هرج و مرج یا آنارشی".............................................................................................37

5) قاعده ی "كشور بدون دورازه ".................................................................................................37

6)قاعده ی"كشوری فراموش شده"................................................................................................37

ب)الگوی رفتاری كشورها در بحران  افغانستان..............................................................................39

1)عدم رعایت  موازین  بین المللی.................................................................................................39

2)معادات دو جانبه  با گروه ها........................................................................................................39

3)ماهیت  الگوهای رفتاری...............................................................................................................40

ج)نقش بازیگران  دخیل در بحران  افغانستان.........................................................................................40

تحولات پس از حادثه ی 11 سپتامبر و تأثیر آن بر بازیگران...................................................................40

الف)تأثیر حادثه ی 11 سپتامبر بر بازیگران  دخیل در بحران  افغانستان.................................................41

1)بازیگران  داخلی..................................................................................................................................41

2)بازیگران  خارجی................................................................................................................................42

نیروی ایاف ............................................................................................................................................42

بازسازی افغانستان..................................................................................................................................43

تحولات پس از حادثه ی 11 سپتامبر و تأثیرش بر قواعد بازی، الگوهای رفتاری و جایگاه بازیگران...44

الف)تأثیر بر قواعد بازی.........................................................................................................................44

1)قاعده ی مشاركت نسبی در قدرت......................................................................................................45

2)قاعده ی حاصل جمع مضاعف...........................................................................................................45

3)قاعده ی قدرت  چانه زنی(قدرت در پشت  میز مذاكره  حاصل می شود)........................................45

4)قاعده ی نظم  و حكومت مركزی.......................................................................................................46

5)قاعده ی كشوری با مرزهای مشخص و كنترل شده ..........................................................................46

6)قاعده ی كشوری در كانون توجیهات بین المللی................................................................................46

ب)تأثیر بر الگوی رفتاری كشورها ........................................................................................................47

ج)تأثیر بر نقش بازیگران......................................................................................................................47

فصل سوم: نگرش های مخالف در جهان اسلام نسبت به حادثه 11 سپتامبر و القاعده.....................48

نگرش های مخالف در جهان اسلام نسبت به حادثه 11 سپتامبر و القاعده...........................................49

گفتار اول : «القاعده گرایی» پس از 11 سپتامبر.....................................................................................51

گفتار دوم : محبوبیت بن لادن در سطح جهانی پس از 11سپتامبر........................................................57

مواردی از حملات تروریستی انتحاری نیروهای جهادی پس از 11 سپتامبر.......................................58

گفتار سوم : القاعده در عراق................................................................................................................60

آینده احتمالی القاعده............................................................................................................................68

چهارچوب نظری..................................................................................................................................69

جایگاه ژئو پلیتیک افغانستان در سیاست خارجی هند...........................................................................73

1-تحدید نفوذ پاکستان..........................................................................................................................73

2-پیوستگی و همجواری با کشورهای آسیای مرکزی...........................................................................74

روابط هند با افغانستان...........................................................................................................................76

الف) روابط هند و افغانستان قبل از 11 سپتامبر 2001 .......................................................................76

ب)روابط هند و افغانستان پس ا 11سپتامبر...........................................................................................78

موانع حضور هند در افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001.......................................................................82

فصل چهارم :نتیجه گیری.......................................................................................................................86

نتیجه گیری............................................................................................................................................87

منابع و مآخذ  .......................................................................................................................................90

منابع داخلی .........................................................................................................................................90

منابع خارجی .......................................................................................................................................91

 

 

 

 

 

چکیده :

حادثه یازدهم سپتامبر سر فصل جدیدی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا بود. این حادثه را می توان بزرگترین اعتراض به سیاست های ایالات متحده دانست . دولت آمریكا با این استدلال كه مورد تهاجم عملیاتی تروریستی قرار گرفته ، دفاع را حق خود دانست . از همان روزهای اول، انگشت اتهام به سوی شبكه القاعده متوجه شد . سپس دولت آمریكا با ارائه اسنادی این گروه را مسئول حوادث دانست و در مدت زمانی كوتاه نیروهای خود را برای حمله به افغانستان، مقر این گروه آماده نمود و با همكاری جامعه جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم ، توانست این كشور را به راحتی و در مدت زمانی كوتاه اشغال نماید .

ایالات متحده تلاش كرد واقعه ی 11 سپتامبر را ، ابزاری برای دستیابی اهدافش در سطح جهان تبدیل نماید . مبارزه با تروریسم و تهاجم نظامی آمریكا به افغانستان را می توان به عنوان هدفی كوتاه مدت و دستاویزی برای هدف طولانی مدت این كشور بر شمرد ، اما آمریكا ورای مبارزه با تروریسم هدف بلندتری را دنبال می كرد . دولت آمریكا طی دكترینی پس از حادثه 11 سپتامبر جهان را به دو قطب دوست و دشمن تقسیم نمود تا بدین وسیله در جهت پایه گذاری و تثبیت هژمونی كشورش گام بردارد .

القاعده پس از 11 سپتامبر و حمله آمریكا به افغانستان از یك سازمان سلسله مراتبی به یك سازمان پیچیده ، منعطف و پویا با دسترسی جهانی تبدیل شده است . در واقع جهان پس از حادثه 11 سپتامبر شاهد گذار از القاعده به مثابه یك سازمان به القاعده گرایی به مثابه یك ایدئولوژی بوده است امروزه گروه های بنیادگرای بی شمار در سطح جهانی با بهره گیری و تقلید از اهداف ، ایدئولوژی و شیوه القاعده به فعالیت های تروریستی می پردازند بدون اینكه به لحاظ سازمانی با آن مرتبط باشند . این گروهها در افغانستان ، پاكستان ، مصر ، عراق و هند در سالهای اخیر به شدت فعال بوده اند . تمركز این پژوهش بر عراق و افغانستان می باشد .

 

كلید واژه ها : 11 سپتامبر ، القاعده گرایی ، افغانستان ، عراق . 

 

 

 

مقدمه:

یازده سپتامبر 2001 نقطه ای عطف در تحولات روابط بین الملل محسوب می شود. القاعده نیز یکی از پدیده های روابط بین الملل است که از یازده سپتامبر دچار تحولات عمیق شده است. بررسی مقایسه ای وضعیت القاعده قبل و پس از یازده سپتامبر به خوبی نشان دهنده ی این مطلب است. القاعده تا قبل از این تاریخ بیشتر حالت یک سازمان تمرکز گرا را داشت که دارای سلسله مراتب بود و حتی به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مکانی مشخص (افغانستان) تمرکز داشت. اما پس از حادثه یازده سپتامبر و متعاقب آن حمله آمریکا به افغانستان، پایگاه های القاعده به عنوان یک سازمان در افغانستان بطور کلی از بین رفت و از آن به بعد با پراکندگی اعضای القاعده و ایدئولوژی آن در سطح جهانی دوره ای جدید از فعالیت القاعده تحت عنوان«القاعده گرایی» به ظهور رسید. به عبارت دیگر، القاعده پس از 11 سپتامبر بیشتر یک «ایدئولوژی» است تا یک «سازمان». در این مقاله به بررسی وضعیت القاعده پس از یازده سپتامبر با تاکید بر عراق پرداخته می شود.

بدین صورت که ابتدا به نگرش مخالفت آمیز نسبت به القاعده در جهان اسلام از دیدگاه های مختلف پرداخته می شود. سپس به موضوع گسترش ایدئولوژی القاعده در سطح جهانی پرداخته خواهد شد. موضوع بعد به جایگاه بن لادن و ایدئولوژی آن در جوامع اسلامی و در بین مسلمانان به عنوان زمینه ای برای گسترش القاعده در جهن اسلام اختصاص یافته است. در پایان نیز وضعیت القاعده در عراق یعنی مرکزثقل فعالیت های این گروه پس از حمله آمریکا به آن کشور در سال 2003 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هند در سالهای اخیر به یک قدرت مهم منطقه ای و یک بازیگر کلیدی در نظام جهانی تبدیل شده است و با سرعت قابل ملاحظه ای به سمت تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ جهانی به پیش می رود .به نظر می رسد که این کشور بخش قابل توجهی از مولفه های قدرت ملی که یک قدرت را قادر به ایفای نقش شکل دهنده به محیط امنیت منطقه ای و حتی جهانی میکند رابه دست آورده است . بدون شک، اینکه هند چه مواضع و سیاست خارجه ای را در مقابل تحولات حادث حداقل در منطقه جنوب آسیا و حتی کل آسیا اتخاذ و تعقیب می کند،می تواند بطور قابل ملاحظه خط سیر و پیامدهای آن تحولات را تحت تاثیر قرار دهد .بناربراین آینده ثبات و امنیت جنوب آسیا تاحدود زیادی به اعتقادات هند بستگی دارد(sadooghi,2004:i)

هندی ها در نقشه های استراتژیک خود جنوب آسیا را در صدر الویت های خودقراردادهاند و افغانستان نیزبه دلیل اینکه از نگاه هندی ها در محدوه ی جنوب آسیا قرار دارد

از اهمیت ویژه ای درسیاست خارجی ین کشوربرخورداراست ازاین رو هندی هاهمواره درطول ت

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جوشکاری فراصوتیاولترا سونیکUltrasonic جوشکاریفراصوتجوشقوس الکتریکیجوشکاری التراسونیک (فنی و مهندسی)

دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات56
حجم فایل3.24 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

 

 

 

 

جوشکاری اولتراسونیک جوشکاری اولتراسونیک روشی متداول و فراگیر در کشورهای پیشرفته و صنعتی برای جوشکاری عمدتاً قطعات پلاستیکی و بعضاً قطعات فلزات بوده و در دسته بندی روشهای جوش کاری زیر مجموعه روش جوشکاری با گرم کردن داخلی مکانیکی می‌باشد. همچون سایر روشهای جوشکاری مراحل پنجگانه جوشکاری در اینجا نیز وجود دارد: 1)آماده سازی سطح یا Surface Preparation شامل تمیز کاری و براده برداری: وجود آلودگی و لبه‌های اضافی باعث افت کیفیت جوشکاری خواهد شد. 2) گرم کردن یا Heating: از انرژی امواج فراصوت با فرکانس‌های بالا ۲۰ تا ۷۰ کیلوهرتز برای این منظور استفاده می‌گیرد. 3) فشردن یا Pressing: وقتی دو قطعه کار به قدر کافی گرم شوند باید به یکدیگر فشرده شوند. این فشار با کمک سیستم پنوماتیک و هورن (شیپوره) دستگاههای جوشکاری تامین می‌شود. 4) آمیزش بین مولکولی یا Intermolecular Diffusion: تماس دو قطعه کار گرم شده و در آستانه ذوب با یکدیگر و فشار وارده بر آنها فرصت را برای آمیزش مولکولهای دو قطعه کار در یکدیگر فراهم می‌آورد. 5) خنک کردن یا Cooling: انجماد و سرد شدن محل جوشکاری آخرین مرحله بوده که در این مرحله پلیمرهای نیمه کریستالی ساختار کریستالی خود را و پلیمرهای آمورف نیز ساختار خاص خود را در قبل از عملیات جوشکاری به دست خواهند آورد. در این مرحله تنشهای پسماند و اعوجاج در قطعه کار محتمل است. در این روش مراحل ۲ و ۳ و ۴ تقریباً همزمان و در کسری از ثانیه صورت می‌گیرد و قطعه کار بلافاصله سرد می‌شود. موفقیت جوش به طراحی مناسب اجزا و مناسب بودن موادی که جوش داده می‌شوند بستگی دارد. از آنجا که جوشکاری اولتراسونیک بسیار سریع است (کمتر از ۱ ثانیه) و قابلیت اتوماسیون دارد به طور وسیع از آن در صنعت استفاده می‌شود. برای تضمین سلامت جوش طراحی مناسب اجزا بخصوص فیکسچرها لازم است. با طراحی مناسب از این روش می‌توان در تولید انبوه استفاده کرد.

 

 

 

تجهیزات[ویرایش]

 

 

 

یک ماشین جوشکاری اولتراسونیک شامل اجزای زیر است: یک منبع تغذیه، یک مبدل فراصوت، یک آمپلی فایر تقویت کننده به نام بوستر، یک وسیله هدایت امواج فراصوت به نام شیپوره (horn) منبع تغذیه فرکانس برق شهر ۵۰-۶۰ هرتز را به ۲۰-۷۰ کیلو هرتز می‌رساند. این انرژی به مبدل می‌رود و در مبدل دیسک پیزو الکتریک موج الکتریک با فرکانس بالا به ارتعاشات مکانیکی (امواج اولتراسونیک)با فرکانس بالا تبدیل می‌شود. اغلب ماشین‌های اولتراسونیک در فرکانسی بالاتر از ۲۰ کیلو هرتز کار می‌کنند و صدایی تولید می‌کنند که شبیه یک سوت بوده که می‌تواند برای اوپراتور در دراز مدت تولید مزاحمت و اذیت کند لذا توجه به میزان دسی بل صدای این دستگاهها بسیار مهم است. امروزه شرکتهای معتبر اروپایی هزینه‌های بسیار زیادی را صرف تحقیق و توسعه محصولات خود نموده‌اند تا علاوه بر افزایش راندمان و کیفیت جوشکاری دستگاههای خود این صداهای مزاحم را در حد بسیار زیادی کاهش دهند. امواج تولید شده در مبدل به بوستر رفته و دامنه آن تا حد دلخواه افزایش پیدا می‌کند و سپس در شیپوره (که یک وسیله صوتی مکانیکی است) امواج صوتی مستقیماً به قطعه کار منتقل می‌شود. همچنین شیپوره نقش اعمال فشار بر روی قطعه را نیز بر عهده دارد. بعد از انتقال امواج صوت به قطعه کار در منطقه اتصال در اثر اصطکاک زیاد ناشی از جنبش مولکولی سطوح دو قطعه کار این انرژی تبدیل به گرما شده و باعث نرم شدن و ذوب پلاستیک و به وجود آمدن شرایط جوشکاری می‌شود. سلام کله

 

 

 

مزایا و محدودیتها[ویرایش]

 

 

 

مزایای این روش عبارت‌اند از:

 

 

 

- راندمان بالا - تولید بالا با قیمت پایین (با توجه به سرعت زیاد هر سیکل جوشکاری امکان افزایش تولیدات به راحتی مهیاست) - سهولت در اتوماسیون - سرعت جوش بالا - تمیز بودن آن

 

 

 

مهم‌ترین محدودیت این روش محدودیت در انرژی اعمالی و کوچک بودن عرض شیپوره (کمتر از ۲۵۰ میلی متر) است و در نتیجه طول جوشی که به وجود می‌آید کوچک است. موارد استفاده از جوش التراسونیک ترموپلاستیک‌ها: - جوشکاری ساده یک اتصال - جاسازی یک قطعه در قطعه‌ای دیگر همراه با اتصال بین آن دو - جوش نقطه‌ای ورق‌ها و صفحات پلاستیکی - کاشت مغزی‌های فلزی در داخل قطعات پلاستیکی - دوخت پارچه‌ها و فیلمهای با پایه پلاستیکی

 

 

 

صنایعی که این نوع جوشکاری در آن کاربرد دارد: - استفاده در صنعت الکتریک و الکترونیک - استفاده در صنعت بسته بندی - استفاده در صنعت اتومبیل سازی - استفاده در صنعت پزشکی و تجهیزات پزشکی - استفاده در صنعت اسباب بازی - صنایع مرتبط دیگر

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جوشکاری فراصوتیاولترا سونیکUltrasonic جوشکاریفراصوتجوشقوس الکتریکیجوشکار (فنی و مهندسی)

دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات32
حجم فایل3.36 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

 

جوشکاری اولتراسونیک جوشکاری اولتراسونیک روشی متداول و فراگیر در کشورهای پیشرفته و صنعتی برای جوشکاری عمدتاً قطعات پلاستیکی و بعضاً قطعات فلزات بوده و در دسته بندی روشهای جوش کاری زیر مجموعه روش جوشکاری با گرم کردن داخلی مکانیکی می‌باشد. همچون سایر روشهای جوشکاری مراحل پنجگانه جوشکاری در اینجا نیز وجود دارد: 1)آماده سازی سطح یا Surface Preparation شامل تمیز کاری و براده برداری: وجود آلودگی و لبه‌های اضافی باعث افت کیفیت جوشکاری خواهد شد. 2) گرم کردن یا Heating: از انرژی امواج فراصوت با فرکانس‌های بالا ۲۰ تا ۷۰ کیلوهرتز برای این منظور استفاده می‌گیرد. 3) فشردن یا Pressing: وقتی دو قطعه کار به قدر کافی گرم شوند باید به یکدیگر فشرده شوند. این فشار با کمک سیستم پنوماتیک و هورن (شیپوره) دستگاههای جوشکاری تامین می‌شود. 4) آمیزش بین مولکولی یا Intermolecular Diffusion: تماس دو قطعه کار گرم شده و در آستانه ذوب با یکدیگر و فشار وارده بر آنها فرصت را برای آمیزش مولکولهای دو قطعه کار در یکدیگر فراهم می‌آورد. 5) خنک کردن یا Cooling: انجماد و سرد شدن محل جوشکاری آخرین مرحله بوده که در این مرحله پلیمرهای نیمه کریستالی ساختار کریستالی خود را و پلیمرهای آمورف نیز ساختار خاص خود را در قبل از عملیات جوشکاری به دست خواهند آورد. در این مرحله تنشهای پسماند و اعوجاج در قطعه کار محتمل است. در این روش مراحل ۲ و ۳ و ۴ تقریباً همزمان و در کسری از ثانیه صورت می‌گیرد و قطعه کار بلافاصله سرد می‌شود. موفقیت جوش به طراحی مناسب اجزا و مناسب بودن موادی که جوش داده می‌شوند بستگی دارد. از آنجا که جوشکاری اولتراسونیک بسیار سریع است (کمتر از ۱ ثانیه) و قابلیت اتوماسیون دارد به طور وسیع از آن در صنعت استفاده می‌شود. برای تضمین سلامت جوش طراحی مناسب اجزا بخصوص فیکسچرها لازم است. با طراحی مناسب از این روش می‌توان در تولید انبوه استفاده کرد.

 

تجهیزات[ویرایش]

 

یک ماشین جوشکاری اولتراسونیک شامل اجزای زیر است: یک منبع تغذیه، یک مبدل فراصوت، یک آمپلی فایر تقویت کننده به نام بوستر، یک وسیله هدایت امواج فراصوت به نام شیپوره (horn) منبع تغذیه فرکانس برق شهر ۵۰-۶۰ هرتز را به ۲۰-۷۰ کیلو هرتز می‌رساند. این انرژی به مبدل می‌رود و در مبدل دیسک پیزو الکتریک موج الکتریک با فرکانس بالا به ارتعاشات مکانیکی (امواج اولتراسونیک)با فرکانس بالا تبدیل می‌شود. اغلب ماشین‌های اولتراسونیک در فرکانسی بالاتر از ۲۰ کیلو هرتز کار می‌کنند و صدایی تولید می‌کنند که شبیه یک سوت بوده که می‌تواند برای اوپراتور در دراز مدت تولید مزاحمت و اذیت کند لذا توجه به میزان دسی بل صدای این دستگاهها بسیار مهم است. امروزه شرکتهای معتبر اروپایی هزینه‌های بسیار زیادی را صرف تحقیق و توسعه محصولات خود نموده‌اند تا علاوه بر افزایش راندمان و کیفیت جوشکاری دستگاههای خود این صداهای مزاحم را در حد بسیار زیادی کاهش دهند. امواج تولید شده در مبدل به بوستر رفته و دامنه آن تا حد دلخواه افزایش پیدا می‌کند و سپس در شیپوره (که یک وسیله صوتی مکانیکی است) امواج صوتی مستقیماً به قطعه کار منتقل می‌شود. همچنین شیپوره نقش اعمال فشار بر روی قطعه را نیز بر عهده دارد. بعد از انتقال امواج صوت به قطعه کار در منطقه اتصال در اثر اصطکاک زیاد ناشی از جنبش مولکولی سطوح دو قطعه کار این انرژی تبدیل به گرما شده و باعث نرم شدن و ذوب پلاستیک و به وجود آمدن شرایط جوشکاری می‌شود. سلام کله

 

مزایا و محدودیتها[ویرایش]

 

مزایای این روش عبارت‌اند از:

 

- راندمان بالا - تولید بالا با قیمت پایین (با توجه به سرعت زیاد هر سیکل جوشکاری امکان افزایش تولیدات به راحتی مهیاست) - سهولت در اتوماسیون - سرعت جوش بالا - تمیز بودن آن

 

مهم‌ترین محدودیت این روش محدودیت در انرژی اعمالی و کوچک بودن عرض شیپوره (کمتر از ۲۵۰ میلی متر) است و در نتیجه طول جوشی که به وجود می‌آید کوچک است. موارد استفاده از جوش التراسونیک ترموپلاستیک‌ها: - جوشکاری ساده یک اتصال - جاسازی یک قطعه در قطعه‌ای دیگر همراه با اتصال بین آن دو - جوش نقطه‌ای ورق‌ها و صفحات پلاستیکی - کاشت مغزی‌های فلزی در داخل قطعات پلاستیکی - دوخت پارچه‌ها و فیلمهای با پایه پلاستیکی

 

صنایعی که این نوع جوشکاری در آن کاربرد دارد: - استفاده در صنعت الکتریک و الکترونیک - استفاده در صنعت بسته بندی - استفاده در صنعت اتومبیل سازی - استفاده در صنعت پزشکی و تجهیزات پزشکی - استفاده در صنعت اسباب بازی - صنایع مرتبط دیگر

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

نهج البلاغه,تفسیر نهج البلاغه,تفسیر خطبه نهج البلاغه,تفسیر خطبه 45 نهج البلاغه,خطبه 45 نهج البلاغه (

دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 ومن خطبة له علیه السلام

 وهو بعض خطبة طویلة خطبها یوم الفطر] [وفیها یحمد الله ویذم الدنیا: حمد الله

الْحمْدُ للهِ غیْر مقْنُوطٍمِنْ رحْمتِهِ، ولا مخْلُوٍّ مِنْ نِعْمتِهِ، ولا مأْیُوسٍ مِنْ مغْفِرتِهِ، ولا مُسْتنْكفٍعنْ عِبادتِهِ، الّذِی لا تبْرحُ مِنْهُ رحْمةٌ، ولا تُفْقدُ لهُ نِعْمةٌ. [ذم الدنیا] والدُّنْیا دارٌ مُنِی لها الْفناءُ ولاِهْلِها مِنْها الْجلاءُ وهِی حُلْوةٌ خضِرةٌ، قدْ عُجِّلتْ لِلطّالِبِ، والْتبستْ بِقلْبِ النّاظِرِ فارْتحِلُوا مِنْها بِأحْسنِ ما بِحضْرتِكُمْ مِن الزّادِ، ولا تسْألُوا فِیها فوْق الْكفافِ ولا تطْلُبُوا مِنْها أكْثر مِن الْبلاغِ

 

  معنی ونگاهی کلی به خطبه :

این قسمتى از خطبه روز عید فطر مى‏باشد كه در آن از ستایش خداوند و مذمت دنیا پرستى‏سخن به میان آورده است‏»«فنا بر پیشانى دنیا نوشته شده‏»!

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اصول طراحی موزه,اصول و ضوابط موزه,موزه,ضوابط طراحی موزه,استاندارد های موزه,استاندارد های طراحی موزه

دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل212 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول

اصول ، ضوابط و

استانداردهای طراحی موزه

 

اندازه ها و فضای نمایش

فضای لازم و فاصله از شی با تعداد مشاهده کنند گان افزایش می یابد. معمولا 3/1 کل سطح موزه جهت منطقه نمایش و 3/2 بقیه می بایست برای پشت صحنه در نظر گرفته شود. برای اتاق هایی که با نور مصنوعی کار می کنند می توان ابعاد طویل تری در نظر گرفت. در بعضی موارد صلاح بر این است که یک اثر هنری بسیار جالب در یک فضا تنها به نمایش درآید. اگر موزه ای به نمایش یک سری از آثار نخبه بپردازد، باید امکان ترتیب آنها را بر حسب پیوستگی یکی به دیگری در نظر داشت.

باید توجه داشت که جدا از مسیر عادی بازدیدکنندگان باشد، نزدیک به سالن اصلی ورودی و یا مستقیماً بدان راه داشته باشد. کاملا مجهز به وسایل ایمنی باشد. (درهای اضافی، سیستم مستقل برق، از نظر گرما و سر و صدا از بقیه بخش های ساختمان جدا باشد و غیره). 
گالری ها که برای نمایش آثار هنری و اشیاء فرهنگی و علمی مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای شرایط زیر باشند:       
*  از نظر حفاظت در مقابل خرابی، دزدی، آتش سوزی، رطوبت، خشکی بیش از حد، نور شدید آفتاب و گرد و غبار مطمئن باشند.         
*  در شرایط عادی، زاویه ی دید انسان (۵۴ یا ۲۴ درجه به بالای سطح تراز چشم) در مورد تصویری که در فاصله ی ۱۰ متری قرار داشته و سطح آن کاملا روشن است موقعی حاصل می شود که ارتفاع تصویر آویخته شده ۴۹۰۰ میلیمتر در بالای سطح دید و ۷۰۰ میلیمتر به پایین سطح ادامه داشته باشد. تنها در مورد تصاویر بزرگ چشم انسان مجبور است از پایین تصویر تا به بالای زاویه ی دید حرکت کند. بهترین موقعیت برای نصب تصاویر کوچک (نقطه تاکید: سطح افق در تصویر) عبارت از محلی هم تراز با دید تماشاگر است.  
*  اشیاء مورد نمایش باید طوری قرار داده شوند که بدون زحمت در معرض دید مردم قرار بگیرند.
آمفی تئاتر باید توجه داشت که آمفی تئاتر جدا از مسیر عادی بازدیدکنندگان باشد، نزدیک به سالن اصلی ورودی و یا مستقیماً بدان راه داشته باشد. کاملا مجهز به وسایل ایمنی باشد. (درهای اضافی، سیستم مستقل برق، از نظر گرما و سر و صدا از بقیه بخش های ساختمان جدا باشد و  … 
*  طراحی فضای مناسب جهت دستگاه های نمایش فیلم، اسلاید و … از نیازهای این سالن است.
*  خروجی ها باید به طرف بیرون باز شده و مطابق با تعداد افراد و طول مسیر حرکت آنها طراحی شوند.
*   ارتفاع درها نباید از ۲۲۰ سانتیمتر کمتر باشد.        
*   عرض کریدورها ۱۱۰۰ میلیمتر برای تا ۱۰۰ نفر، ۱۶۰۰ میلیمتر برای تا ۲۵۰ نفر باید باشد.     
*   پلکان با عرض ۱۱۰۰ میلیمتر برای تا ۱۰۰ نفر، ۱۶۰۰ میلیمتر برای تا ۲۵۰ نفر باید باشد.      
*  حداقل ارتفاع پله ها ۱۴ سانتیمتر و حداکثر ۱۸ سانتیمتر باید در نظر گرفته شود.       
*  برای کوتاه کردن زمان انعکاس صوت، حجم محوطه به ازای هر صندلی ۱۴/ ۵/۷ مترمکعب می باشد.     
*  از طرح دیوارهای قوسی و سهمی و دیوارهایی به شکل مقعر خودداری شود.     
*  سرانه سالن نمایش بدون احتساب فضای صحنه ۱/۱ متر مربع برای هر نفر می باشد.    
*  اگر برای هر ۴-۳ راهرو یک در خروجی جانبی به عرض ۱ متر در نظر گرفته شود، به ازا هر راهرو ۲۵ صندلی مجاز است.
*  خط دید هر تماشاچی بایستی ۱۲ سانتیمتر بالاتر از چشم تماشاچی ردیف جلو باشد.   
*  حداکثر فاصله آخرین ردیف از خط جلوی صحنه ۲۴ متر می باشد.     
*  همچنین می بایست به گونه ای طراحی شود که بتوان صحنه را از هر جای سالن به وضوح و به خوبی دید یعنی باید تطابقی بین عمق و عرض آن موجود باشد.       
*  صحنه های بدون بسط و گسترش مساحت کمتر از۱۰۰ ترمربع، سقف صحنه کمتر از ۱ متر بالاتر از قسمت فوقانی جلوی صحنه است.    
*  نسبت ارتفاع جلوی صحنه به عرض، باید ۶: ۱ باشد.   
*  فاصله لبه نشیمن هر صندلی تا پشتی صندلی جلویی برای صندلی های ثابت حداقل ۶۰ سانتیمتر و برای صندلی های تاشو حداقل ۴۰ سانتیمتر باید باشد.  
*  حداقل عرض صندلیها از محور تا محور دسته ی صندلی نباید از ۵۰ سانتیمتر کمتر باشد و حداقل عمق نشیمن صندلیها نباید از ۴۰ سانتیمتر کمتر باشد.      
*  ارتفاع اتاق پروژکسیون نباید از ۵/۲ متر کمتر باشد. نمونه هایی از پلان آمفی تئاتر کتابخانه.      


مهمترین نکته ای که در طراحی اولیه ی کتابخانه باید مورد توجه قرار گیرد، آرامش و سکوت و محیط مطبوع آن است که هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح به کار رفته در آن مربوط می شود.    
*تابش مستقیم نور خورشید از کتابخانه نامطلوب است. لذا حتی المقدور سعی شود نور کتابخانه از طریق جبهه ی شمالی تامین شود.   
* از آشکارسازهای گرما و دود استفاد شود، از روش آب پاشیدن دوری کنید زیرا آسیب آن برای کتاب بیش از آتش است.    
* در بخش کتب مرجع برای هر ۱۰۰۰ جلد کتاب مساحت ۱۰ متر مربع اختصاص داده می شود.   
*  در فضای دسترسی باز؛ ۱۵ متر مربع بر ۱۰۰۰ جلد کتاب (حداقل ۱۰۰ متر مربع) اختصاص داده می شود.        
 * میز مطالعه برای خواننده کتاب ۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر مربع است و به ازا هر نفر ۲۵/۲ متر مربع فضا برای مطالعه اختصاص داده می شود.        
* فضای میان قفسه ها باید حداقل ۴/۱ -۳/۱ متر عرض داشته باشند.     
 *راهرو میان قفسه ها نباید بیش از ۳ متر طول داشته باشند.     
*  همه ی کتابخانه ها به یک اتاق کار کوچک (۱۰ متر مربع) و انباری کتاب مجهز به قفسه بندی (۵ متر مربع) نیاز دارند.   

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تحولات معماری معاصر ایران,معماری معاصر ایران در دوره‌های مختلف,معماری معاصر ,معماری گذشته (باس

دسته بندیباستان شناسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل2.398 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران 1

بررسی تحولات معماری معاصر ایران در دوره‌های مختلف، از نظر چگونگی توجه به معماری گذشته، موضوعی است که سیدهادی میرمیران، بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خویش، به آن پرداخته است. به اعتقاد او، معماری معاصر ایران اگرچه در بخش عمده خود، همواره دغدغه تاریخ معماری ایران را داشته و تلاش‌هایی را در جهت برقراری پیوند با معماری گذشته و تداوم آن به عمل آورده است، لیکن توجه معماری ایران به معماری گذشته، بیشتر سطحی و ظاهری بوده و توجه چندان عمیقی به روح کلی معماری گذشته و نیز اصول و مبانی آن و به‌کارگیری این اصول و به ویژه تکامل آن، نداشته است.

از دیدگاه میرمیران، شروع معماری معاصر ایران را می‌توان از حدود سال 1300 شمسی به بعد تصور کرد؛ دورهای که در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی، جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران تغییر کرد، سیمای شهرهای ایران متحول شد و ساختمان‌های جدیدی متناسب با نیازهای زندگی مدرن، مانند واحدها و مجموعه‌های مسکونی جدید، ادارات، کارخانجات، بانکها، ایستگاههای راهآهن، دانشگاهها و ...، در شهرها به وجود آمدند. این بناها بر خلاف بناهای قبل از تاریخ معاصر که به دست معماران سنتی طراحی و ساخته میشدند، به تدریج به دست معماران تحصیلکرده طراحی گردیدند که این معماران در ابتدا عمدتاً غیرایرانی بودند و سپس اندکاندک معماران ایرانی که در مدارس معماری خارج از ایران تحصیل کرده بودند و به دنبال آن، با ایجاد اولین مدرسه معماری ایران در حدود سالهای 1320، معماران دانش‌آموخته در داخل ایران، نیز به آنها اضافه شدند.

میرمیران با پیش‌فرض آغاز معماری معاصر ایران از اوایل سده شمسی اخیر، معماری معاصر ایران را، از نظر چگونگی توجه به معماری گذشته، به چهار دوره مختلف تقسیم می‌کند:

دوره اول: از 1300 تا 1320 

...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بازو پایان و رده بندی انواع انبازو پایان و رده بندی انواع انتحقیقفایل وردپرسشنامهرزومهپروپزال دانشجو

دسته بندیزیست شناسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات33
حجم فایل604 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات: 33

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

برخی از سر فصل ها:

1- مفصل داران (Articulata)

2- بى مفصلان (Inarticulata)

مفصل داران با لوفوفور مارپیچى

مفصل داران با لوفوفور نوارى

براکیوپودهاى مفصل دار با صدف منقوط کاذب

براكیوپودا

شاخه بازوپایان

شکم‌پایان

حلزون

بدن حلزون

شگفتیهای حلزون

ناوپایان

تعیین سن دوکفه ایها

چکیده:

یکی از مهمترین شاخه های بی مهرگان  هستند که دارای دو کفه بوده که قسمت نرم بدن در ان جای میگیرد . فسیلشان در همه طبقات ودورانهای زمین شناسی یافت میشوند . (خصوصا دوران اول) .

بازوپایان شباهت زیادی به دوکفه ای ها ذارند اما توسط اندازه و شکل صدف و نیز داشتن تقارن جانبی  کفه ها   از دوکفه ای ها تمایز میابند .

به واسطه داشتن زایده مضاعف براکیا یا دستگاه بازویی  به نام براکیوپودا خوانده میشوند .  این موجودات کف زی و دریایی بوده و در عمق کم دریا می زیستند . (بین ساحل تا ۱۸۰ متر)  و معمولا توسط اندام ساقه مانندی به نام pedicle  به رسوبات  کف حوضه  رسوبی متصل میشوند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیقی در مورد کرم تحقیقفایل وردپرسشنامهرزومهپروپزال دانشجوییمقالهپاورپوینتگزارش کاراموزیعلومتحقیق و

دسته بندیزیست شناسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل45 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:7

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

برخی از سر فصل ها:

چرخه زندگی

همه گیری شناسی

مسیر حمله و مهاجرت لارو ( مرحله ریوی )

2 – مرحله استقرار كرم بالغ در روده

تشخیص بیماری

پیشگیری و كنترل

اصول كلی درمان

چکیده:

آسكاریس  مشهورترین كرم حلقوی است كه بعد از اكسیور بالاترین نسبت آلودگی را در سطح جهان دارا می باشد . كرمی است بزرگ و گرد شبیه کرم خاکی كه در درون روده كوچك بسر می برد و اندزه آن بین 35 . 15 سانتیمتر است كرم نر كوچكتر از كرم ماده است . طول كرم در جنس نر 10 تا 25 سانتیمتر می باشد . كرم ماده بالغ جفت گیری كرده و روزانه بیش از دویست هزار تخم می گذارد ،‌تخم آن بیضی شكل و قهوه ای رنگ است . كرمها از محتوای غذایی داخل روده تغذیه می كنند 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 17:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 صفحه بعد