فروشگاه اینرنتی فایل و پروژه های دانشگاهی و دانشجویی

فروشگاه پروژه های دانشجویی , گزارش کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی, مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پای

سمینار بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان های تحقیقاتی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات152
حجم فایل389 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سمینار بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان های تحقیقاتی 

 

چکیده :

این پژوهش به منظور " عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت ..." انجام گردیده است .

تعداد کارکنان رسمی وقراردادی شرکت ...دراین تحقیق 464 نفر می باشد که پس از قرار گرفتن درفرمول کوکران 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند ونمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای انجام شد

عوامل سازمانی ، فنی ، فردی واخلاقی بعنوان عوامل موثر برافزایش بهر ه ور نیروی انسانی ازبین عوامل متعدد مطرح شدند. وهمچنین برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر 158 سوال بر پایه مدل درختی (AHP ) استفاده شد واطلاعات جمع آوری شده با روش AHP(تصمیم گیری چند معیاره ) مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت وضرایب روایی وپایایی پرسشنامه به ترتیب 94/0 و 806/0 بر آورد گردید نیز تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که :

الف ) عوامل اخلاقی درایجاد بهره وری نسبت به عوامل فردی و سازمانی اولویت دارند .

 ب  ) عوامل فردی در ایجاد بهره وری نسبت به عوامل فنی و سازمانی اولویت دارند .

با توجه به این که درهر دسته از عوامل مجموعه ای از متغیرها مطرح بوده که مورد بررسی قرار گرفته اند تجزیه وتحلیل داده ها ترتیب آنها را مشخص  کرده که بدین شرح است :

 1. متغیر های مربوط به  عامل سازمانی موثر بربهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند آموزش وتربیت کارکنان ، ایجاد انگیزش ، اطلاع  یافتن از عملکرد،  ایجاد رقابت وارتقای شغلی[SP]ِ ، ایجاد امکانات وخدمات رفاهی ، تغییر واصلاح نگرش ، نو آوری ، مساعد نمودن شرایط بهداشتی وایمنی ویکپارچگی

 2. متغییر های مربوط  به عامل اخلاقی موثر بر بهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند: تعهد ووفاداری ، سخت کوشی ، انتقال معلومات ، صداقت ، وجدان کاری ، رفتار وبر خورد مناسب با دیگران ، شرافت ، خالص سازی عمل ومبارزه با فساد اداری

 3. متغییرهای مربوط به عامل فنی موثر بربهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند : استفاده از تجهیزات ، بروز کردن تجهیزات ، استفاده از سایتهای اینترنتی ، استفاده از سیستم های اداری ومالی مکانیزه واستفاده از شیوه های نوین تبلیغات

 4. متغییر های مربوط به عامل فردی موثربر بهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند : سطح تحصیلات ، توان وآمادگی کار ، سازگاری محیطی ، سلامتی جسمی وروحی ، خلاقیت ، افزایش مهارت ومعلومات ، شناخت شغل ، رعایت مقررات وانضباط اداری واعتماد به نفس

ودرپایان ، براساس یافته های حاصل از تحقیق به ارائه پیشنهاداتی برای سطوح مدیریت وکارکنان و توصیه هایی برای سایرپژوهشگران پرداخته شده است .

بیان مسئله

بهره وری عبارت است از استفاده بهینه ازمنابع گوناگون از جمله نیروی انسانی،در راستای اهداف زیر:

الف- تولید کالاها وخدماتی که مصرف کنندگان ویااستفاده کنندگان آنها را با طیب خاطر طلب نمایند

ب- رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند.

ج- مطلوبیت زندگی کارکنان را درتمام ابعاد زندگی آن ارتقاء  دهد.

دراین تعریف نخست بحث از استفاده بهینه ازمنابع به میان می آید که مهم ترین بخش استفاده مطلوب ازمنابع انسانی است( محب علی، 1375)

زیرا استفاده بهینه از سایرمنابع اعم از ماشین آلات، مواد، انرژی و غیره. هر یک سقفی دارند وتحت هیچ شرایطی نمی توان از سقف آن تجاوز نمود برای مثال سقف استفاده ازمواد به صفر رساندن ضایعات وبهره گیری درست بجا و درست از آنهاست. لیکن انسان، تنهاعامل تولید است که عملکرد وی هیچ گونه محدودیتی ندارد انسان از یک سو می تواند نقشی مخرب داشته باشد و از سوی دیگر تجلی واسوه خلاقیت واوج کمال باشد چرا که خداوند درنهاد مادوفرشته نهاده است فرشته خوبی و فرشته بدی وناراستی وما با کردار واندیشه خود میتوانیم یکی ازاین دو را به فرمان خویش در آوریم ودرعین حال خود، فرمانبردار آن باشیم(محب علی، 1375)

بدیهی است ایمان به رستگاری انسان، حس کمال یابی وکمال جویی رادر فرد افزون میکند وتبعات آن حس پارسایی فردی است ونتیجه اش پارسایی خانوادگی که درنهایت به پارسایی اجتماعی منجر می شود. سرباز ایرانی درشهریور20، به رغم مجهز بودن به اسلحه کافی بی انگیزه، و بی هدف درمقابل دشمن، واکنشی نداشت وعملکرد او انفعالی بود اما هم او شاهد والاترین تجلیات ایمان واعتقاد به خداوند ورشادت وشهادت جوانان وطن دربرابر دشمن متجاوز در دوران 8 سال دفاع مقدس بوده رسد آدمی به جایی که به جز خدانبیند . بنابراین تلاش برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی واستفاده بهینه از نیروی نامتناهی انسان راهی بی انتهاست و دراین راه پرفراز ونشیب ، یکی دیگر ازاهداف بهره وری، ارتقاء  مطلوبیت زندگی با تمام ابعاد آن است. در مکتب ما، بعدمادی ومعنوی زندگی، هر دو موردتاکید است ومعنای خسارت دنیا وآخرت یا سود دنیا و آخرت که درگفتگو های روزمره مابه کار گرفته میشود نشات گرفته از همین اعتقاد است بر همین اساس می توانیم بهره وری را ابزاری تلقی کنیم که ما را به اهداف خیر ومعقول دنیوی و اخروی نزدیک می کند.(محب علی، 1375)

سازمان های تحقیقاتی با استعانت از مطالب فوق ازبهره وری به عنوان معیاری درجهت بهبود مستمر شرایط موجود خود استفاده می کنند.بهبود ارتقای سطح بهره وری سازمان های تحقیقاتی از راه های مختلفی امکان پذیر است شناخت عوامل موثر بر ارتقای بهره وری ومیزان تاثیر آنها مقدمه لازم در راه دستیابی به مکانیزم های ارتقای بهره وری است. این عوامل طیف وسیعی دارد که می توان آنها را به طور کلی به دودسته عوامل بیرونی، عوامل درونی تقسیم بندی کرد. درمیان عوامل درونی ،امکانات نرم افزاری وسخت افزاری سازمان وجود دارد و یکی ازمهم ترین عوامل نرم افزاری تاثیر گذار در بهره وری، عامل نیروی انسانی شاغل در سازمان هاست. بهبود درعملکرد نیروی انسانی از طریق ایجاد سیستم های انگیزشی وبرنامه های آموزشی ونیز اجرای طرح های تعدیل نیروی انسانی، درصورتی که در یک چهارچوب هدفدار وقانونمند هدایت شود می تواند سطح بهره وری نیروی انسانی راارتقاء  دهد.( تفضلی، 1372)

اهداف تحقیق

بهره وری مفهومی است جامع وکلی که ارتقاء  آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی انسانهاو ساختن اجتماعی مرفه تر که هدف کلی برای همه کشور های جهان است همواره مدنظر مدیریت سازمان ها می باشد رسالت اصلی علم مدیریت، دستیابی به بهره وری بیشتر است واین امر همواره مدنظر مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمانها بوده است. (ابطحی ، 1375)

لذا این بینش، که همانا استفاده صحیح وبهره گیری مناسب نیروی انسانی ازامکاناتش درسازمان ها میباشد نه تنها درصدد رفع نیاز های نیروی انسانی است بلکه درصدد تامین رفاه وآسایش و جلب رضایت هرچه بیشتر اوست زیرا که انسان غالباً با تامین نیاز هایش بهتر میتواند درراه میل به اهداف وپیشرفت و سازندگی گام بردارد.

ولی باتوجه به اینکه خواسته هاونیاز های اعضای سازمان های متفاوت، مختلف میباشد بنابر این بررسی اینکه در یک سازمان چه عواملی ازنظر کارکنان جهت ارتقاء  بهره وری موثرتر است ضروری است.

به طور خلاصه هدف اصلی از انجام این تحقیق شناخت بررسی عوامل موثر بر ارتقاء  بهره وری نیروی انسانی است تا از این رهگذر مدیریت بتواند برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت تقویت این عوامل اقدام نماید. تا در نهایت بتواند رضایت مشتریان خویش را فراهم سازد. این اهداف به طور خلاصه به صورت ذیل قابل بیان است.

 1. شناسایی ترتیب عوامل از دید کارکنان سازمان های تحقیقاتی  

 2. تدوین الگو وارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء  بهره وری در سازمان

ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم

چون دراین تحقیق از روش AHP به عنوان ابزار تصمیم گیری استفاده شده است . بنابراین باید یک درخت سلسله مراتب مناسب که بیان کننده مساله تحت مطالعه است، فراهم گردد. سلسله مراتب تصمیم، درختی است که با توجه به مساله تحت بررسی دارای سطوح متعدد است. (ماندی، 1988)

اختصاصاً سطح اول هر درخت بیان کننده هدف تصمیم گیری است . سطح آخر هر درخت نیز بیان کننده گزینه هایی هستند که با همدیگر مقایسه می شوند و برای انتخاب در رقابت با همدیگر هستند. دیگرسطوح ( میانی) نشان دهنده فاکتورهایی است که ملاک مقایسه گزینه ها  هستند ( آذر، 1373)

که در این تحقیق این سه سطح عبارتند از :

سطح یک ( هدف): اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در شرکت ...

سطح دو ( فاکتورها) : فاکتورهایی هستند که به منظور رسیدن به فرضیات تحقیق آورده شده اند و براساس آنها گزینه های رقیب با همدیگر مقایسه می شوند. پنج معیارمساله، سرعت، شور و شوق، مسئولیت پذیری، علاقه مندی و کیفیت می باشند.

سطح سه ( گزینه های رقیب): درسطح آخر فرضیات تحقیق اند که براساس چهار عامل سازمانی، فنی( تجهیزاتی) ، فردی و اخلاقی استوار می باشند.

هر یك از عوامل ذكر شده در این سطح خود دارای متغییر هستند که هر یک از این متغیرها مربوط به هر عامل، ( عامل سازمانی با 9 متغیر، عامل فنی با 5 متغیر، عامل فردی با 9 متغیر و عامل اخلاقی با 9 متغیر) با هم به صورت دو به دو مقایسه می شوند. شکل 3-1 روابط بین این سه سطح را به وضوح نشان می دهد.

عوامل موثر بهره وری نیروی انسانی

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

 

فصل 1-     کلیات پژوهش.... 1

1-1-     مقدمه. 2

1-2-     موضوع پژوهش.... 2

1-3-     بیان مسئله. 2

1-4-     اهداف تحقیق.. 3

1-5-     فرضیه های تحقیق: 4

1-6-     ویژه کردن موضوع. 4

1-7-     ضرورت و اهمیت موضوع. 4

1-8-     تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 7

فصل 2-    ادبیات و مستندات تحقیق... 12

2-1-     مقدمه. 13

2-2-     تعریف بهره وری.. 13

2-2-1-       تعریف بهره وری از دیدگاه سازمانهای بین المللی.. 16

2-2-2-       سازمان همكاری اقتصادی و توسعه : 16

2-2-3-       سازمان بین المللی کار در تعریف بهره وری می گوید : 16

2-2-4-       آژانس بهره وری اروپا بهره وری را چنین تعریف كرده است. 16

2-2-5-       بهره وری طبق تعریف سازمان بهره وری آسیا عبارت است از : 17

2-2-6-       نظر مركز بهره وری ژاپندر مورد بهره وری چنین است : 17

2-2-7-       تعریف بهره وری از نقطه نظر صاحب نظران و شخصیتهای گوناگون. 17

2-2-8-       دیدگاهها و تعابیر گوناگون از مفهوم بهره وری.. 18

2-2-9-       بهره وری از دید كاركنان و كارگزاران : 18

2-2-10-    بهره وری از دید تولید كنندگان عبارت است از : 18

2-2-11-    بهره وری از دید دولتها 18

2-2-12-    بهره وری از دید ملتها 19

2-3-     پیشینه مفهوم بهره وری.. 20

2-4-     تحلیل مفهوم بهره وری.. 22

2-5-     برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری.. 24

2-6-     بهره وری در سطوح مختلف... 25

2-7-     رابطه بهره وری با سایر مفاهیم.. 26

2-7-1-       بهره وری و تولید. 26

2-7-2-       بهره وری و سوددهی.. 27

2-7-3-       بهره وری و اشتغال. 27

2-7-4-       بهره وری و كیفیت.. 28

2-7-5-       بهره وری و تورم. 28

2-8-     انواع اساسی بهره وری.. 29

2-8-1-       بهره وری جزئی.. 29

2-8-2-       بهره وری عوامل كل.. 29

2-8-3-       بهره وری كل.. 29

2-9-     عوامل موثر بر بهره وری.. 30

2-9-1-       عوامل موثر بر افزایش بهره وری.. 30

2-9-2-       عوامل داخلی.. 31

2-9-3-       عوامل خارجی.. 32

2-10-  بهره وری نیروی انسانی.. 35

2-10-1-    بهره وری نیروی انسانی چیست؟. 35

2-10-2-    اهمیت نیروی انسانی در بهره وری.. 36

2-10-3-    نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی.. 37

2-10-4-    عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی.. 38

2-10-5-    عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه سازمان بین المللی كار 41

2-10-6-    قطعنامه سازمان ملی بهره وری در ایران. 42

2-10-7-    در سطح عموم افراد جامعه : 42

2-10-8-    در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های ملی.. 43

2-10-9-    در واحدهای تولیدی و خدماتی.. 43

2-11-  بهره وری نیروی انسانی در ایران.. 44

2-12-  عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان های تحقیقاتی.. 48

2-12-1-    عوامل موثر بر بهره وری كاركنان. 48

2-12-1-1- عوامل سازمانی................. 48

2-12-1-2- عوامل فنی (تجهیزاتی). 51

2-12-1-3- عوامل فردی..................... 55

2-12-1-4- عوامل اخلاقی................. 57

2-13-  پیشینه پژوهش.... 66

2-13-1-    چكیده تحقیقات انجام شده در ایران. 66

2-13-2-    چكیده تحقیقات انجام شده در كشورهای دیگر. 69

2-14-  خلاصه. 70

فصل 3-    روش شناسی تحقیق... 72

3-1-     مقدمه. 73

3-2-     روش تحقیق: 73

3-3-     جامعه آماری: 74

3-4-     تعیین حجم نمونه : 77

3-5-     ابزار جمع آوری داده ها: 78

3-5-1-       ساختار پرسشنامه: 78

3-5-2-       ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم. 79

3-5-3-       ساختار پرسشنامه براساس مدل درختی.. 81

3-6-     روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داده ها: 82

3-7-     نحوه  گردآوری داده ها: 84

3-8-     روش تجزیه و تحلیل داده ها: 84

3-9-     خلاصه. 89

فصل 4-    تجزیه و  تحلیل اطلاعات... 91

4-1-     مقدمه : 92

4-2-     توصیف شاخص های دمو گرافیك ( بررسی ویژگی های عمومی ): 92

4-2-1-       وضعیت جنسیت كاركنان : 92

4-2-2-       وضعیت سنی كاركنان. 92

4-2-3-       وضعیت میزان تحصیلات كاركنان. 93

4-2-4-       وضعیت تأهل كاركنان. 93

4-2-5-       وضعیت استخدام كاركنان. 93

4-2-6-       وضعیت سابقه كاركنان. 94

4-2-7-       وضعیت میزان آشنایی كاركنان با مفهوم بهره وری.. 94

4-3-     بررسی سؤالات پرسشنامه. 95

4-3-1-       تجزیه و تحلیل سؤالات مربوط به پرسشنامه  شماره 1. 95

4-3-1-1-   ترتیب اولویت فاكتور ها از نظر كاركنان مورد بررسی.. 97

4-3-2-       تجزیه و تحلیل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 2. 97

4-3-2-1-   ترتیب اولویت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسی.. 99

4-3-3-       تجزیه و تحلیل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 3. 99

4-3-3-1-   ترتیب اولویتها عوامل از نظر كاركنان مورد بررسی.. 101

4-3-4-       تجزیه و تحلیل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 4. 102

4-3-4-1-   ترتیب اولویت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسی.. 104

4-3-5-       تجزیه و تحلیل سؤالات مربوط به پرسشنامه شماره 5. 104

4-3-5-1-   ترتیب اولویت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسی.. 106

4-3-6-       تجزیه و تحلیل سؤالات مربوط به پرسشنامه  شماره 6. 106

4-3-6-1-   ترتیب اولویت عوامل از نظر كاركنان مورد بررسی.. 108

4-3-7-       تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به پرسشنامه شماره 7. 109

4-3-8-       تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به پرسشنامه شماره 8. 113

4-3-8-1-   ترتیب اولویت متغیر های عوامل فنی از نظر كار كنان مورد بررسی.. 114

4-3-9-       تجزیه و تحلیل سو الات مربوط به پرسشنامه شمار ه 9. 115

4-3-9-1-   ترتیب اولویت متغیر های عوامل فردی از دید كار كنان مورد بررسی.. 118

4-3-10-    تجزیه و تحلیل سو الات مربوط به پر سشنامه شماره 10. 119

4-3-10-1- ترتیب اولویت متغیر ها ی عوامل اخلاقی از دید كاركنان مورد بررسی.. 122

4-3-11-    ترتیب عوامل از نظر كاركنان مورد بررسی.. 122

4-4-     بررسی فرضیه های تحقیق.. 123

فصل 5-    بحث و نتیجه گیری.. 126

5-1-     مقدمه: 127

5-2-     نتایج فرضیه های تحقیق.. 127

5-3-     بحث و بررسی.. 127

5-4-     محدودیتهای پژوهش.... 132

5-5-     پیشنهادات.. 133

فهرست جداول

جدول‏3‑1-  جامعه آماری پژوهشی بر طبق اعلام شرکت ...به تفکیک وضعیت تحصیلی، سابقه کار، سن، رتبه، بخش مشاغل، وضعیت تاهل . 75

جدول‏3‑2- جامعه آماری پژوهشی به تفکیک سطح تحصیلات به همراه درصد فراوانی.. 77

جدول‏3‑3- نمونه آماری مورد پژوهش به تفکیک سطح تحصیلات... 78

جدول‏3‑4- مقیاس مقایسه دو به دو در AHP. 82

جدول‏4‑1- توزیع فراوانی جنسیت كاركنان. 92

جدول‏4‑2- توزیع فراوانی سن كاركنان. 92

جدول‏4‑3- توزیع فراوانی میزان تحصیلات كاركنان. 93

جدول‏4‑4- توزیع فراوانی وضعیت تأهل كاركنان. 93

جدول‏4‑5- جدول توزیع فراوانی وضعیت استخدام كاركنان. 93

جدول‏4‑6- جدول توزیع فراوانی سابقه كار كاركنان. 94

جدول‏4‑7- جدول توزیع فراوانی میزان آشنایی كاركنان. 94

جدول‏4‑8- ماتریس مقایسه فاكتور ها 95

جدول‏4‑9- ماتریس نرمال سازی و میانگین موزون. 95

جدول‏4‑10- بردار اولویتها 95

جدول‏4‑11- بردار مرتب شده اولویتها 96

جدول‏4‑12- بردار WSV.. 96

جدول‏4‑13- نسبت سازگاری CR.. 96

جدول‏4‑14- ترتیب اولویت فاكتور ها 97

جدول‏4‑15- ماتریس مقایسه فاكتور ها 97

جدول‏4‑16- ماتریس نرمال و موزون شده. 98

جدول‏4‑17- بردار اولویتها                     

 جدول‏4‑18- بردار مرتب شده الویتها 98

جدول‏4‑19- بردار WSV.. 98

جدول‏4‑20- نسبت سازگاری CR.. 99

جدول‏4‑21- جدول اولویت بندی عوامل.. 99

جدول‏4‑22-  ماتریس مقایسه فاكتور ها 99

جدول‏4‑23- ماتریس نرمال و موزون شده. 100

جدول‏4‑24- بردار اولویتها 100

جدول‏4‑25- بردار مرتب شده اولویتها 100

جدول‏4‑26- بردار  WSV.. 101

جدول‏4‑27- نسبت سازگاری CR.. 101

جدول‏4‑28- جدول اولویت بندی عوامل.. 101

جدول‏4‑29- ماتریس مقاسه فاكتور ها نسبت به هم.. 102

جدول‏4‑30- -ماتریس نرمال و موزون شده. 102

جدول‏4‑31- بردار اولویتها 102

جدول‏4‑32- بردار مرتب شده اولویتها 103

جدول‏4‑33- بردار WSV.. 103

جدول‏4‑34- نسبت سازگاری CR.. 103

جدول‏4‑35- جدول اولویت بندی عوامل.. 104

جدول‏4‑36- ماتریس مقایسه فاكتور ها 104

جدول‏4‑37- ماتریس نرمال و موزون شده. 104

جدول‏4‑38- بردار اولویتها 105

جدول‏4‑39- بردار مرتب شده. 105

جدول‏4‑40- بردار WSV.. 105

جدول‏4‑41- جدول CR.. 106

جدول‏4‑42- جدول ترتیب اولویت عوامل.. 106

جدول‏4‑43-  ماتریس مقایسه فاكتور ها 106

جدول‏4‑44- ماتریس نرمال و موزون شده. 107

جدول‏4‑45- بردار اولویتها 107

جدول‏4‑46- بردار مرتب شده اولویتها 107

جدول‏4‑47- جدول WSV.. 108

جدول‏4‑48- نسبت سازگاری  CR.. 108

جدول‏4‑49- جدول اولویت بندی عوامل.. 108

جدول‏4‑50- ماتریس مقایسه فاكتور ها 109

جدول‏4‑51- ماتریس نرمال و موزون شده. 110

جدول‏4‑52- بردار اولویتها 111

جدول‏4‑53- بردار مرتب شده اولویتها 111

جدول‏4‑54- بردار WSV.. 112

جدول‏4‑55- نسبت سازگاری CR.. 112

جدول‏4‑56- جدول اولویت بندی معیار های سازمانی.. 113

جدول‏4‑57- ماتریس مقایسه فاكتور ها 113

جدول‏4‑58- ماتریس نرمال و موزون شده. 114

جدول‏4‑59- جدول اولویت بندی معیار های فنی.. 115

جدول‏4‑60- ماتریس مقایسه فاكتور ها 115

جدول‏4‑61- ماتریس نرمال و موزون شده. 116

جدول‏4‑62- جدول بردار اولویتها 117

جدول‏4‑63- بردار مرتب شده اولویتها 117

جدول‏4‑64- بردار WSV.. 117

جدول‏4‑65- نسبت سازگاری CR.. 118

جدول‏4‑66- جدول اولویت بندی عوامل فردی.. 119

جدول‏4‑67- ماتریس مقایسه فاكتور ها 119

جدول‏4‑68- ماتریس نرمال و موزون شده. 121

جدول‏4‑69- بردار اولویتها 121

جدول‏4‑70- بردار مرتب شده اولویتها 121

جدول‏4‑71- جدول اولویت بندی معیارها های اخلاقی.. 122

جدول‏4‑72- ماتریس خلاصه محاسبات نرمال سازی و میانگین موزون برای انتخاب بهترین عامل.. 122

جدول‏4‑73- بردار اولویتها 123

جدول‏4‑74- بردارمرتب شده اولویتها 123

جدول‏4‑75- ترتیب عوامل از نظر كاركنان مورد بررسی.. 123

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ يکشنبه 1 بهمن 1396 ] [ 9:09 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی احداث داروخانه (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل3.798 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سرفصل ها:

 

پس از فارغ التحصیل شدن باید اول در لیست نوبت داروخانه كه در انجمن داروسازان قرار گرفت كه امتیازات لازم را برای كسب مجوز تاسیس داروخانه در محل مورد نظر اخذ گردد.

امتیازات شامل : مناطق مرحوم,مناطق دارای رفاه میباشد كه هر دو سال سابقه خدمت در مناطق دور افتاده (سرد سیر ،گرم سیر ) مساوی با پنج سال در مركز استانها و شهرستانها میباشد.

از آنجا كه آقایان دارای خدمت سربازی میباشند پس از فارغ التحصیل شدن میبایست دو سال خدمت سربازی را انجام یا طرح را در وزارت بهداشت بگذارند.

اگر موفق به گذارندان طرح در وزارت بهداشت باشند جزء امتیازات برای تاسیس داروخانه محسوب میشود.

 

 

جدول امتیازات:

 

1-فرد فارغ التحصیل شده اول بایستی خدمت مقدس سربازی یا طرح را در وزارت بهداشت گذارانده باشند.

2-آزمون هر چندسال است؟

 هر دو سال یكبار در آزمون تخصصی داروسازان كه در دانشگاه استانهای محل اقامت برگزار میشود شركت كرده و امتیاز مورد نظر را كسب نمایند.

3-امتیاز خدمت در مناطق محروم چیست؟

 

صفحه 2 سر فصل ها

 خدمت در مناطق مرحوم از امتیازات بالایی برخودار میباشد نسبت به استانهای دارای امكانات.   

4-گرفتن پروانه كسب چگونه است؟                                        پس از اتمام طر ح یا خدمت سربازی میتوان پروانه كسب را از وزارت بهداشت دریافت نمود.

5- دوران تحصیل دردانشگاه چگونه است؟                                      در دوران تحصیل در دانشگاه  داروسازی میتوان از امتیازات 140 واحدی برای مسولیت فنی   استفاده نمود كه جزء امتیازات كل محسوب میشود.                     

6-گرفتن پروانه شرایط دیگری هم دارد؟                                         اخذ پروانه تاسیس داروخانه منوط به گذراندن طرح یا شركت در آزمونهای تحصیلی و كسب امتیازات بالا 2500 است.

7- محل تاسیس چطور جایی باید باشد؟

محل تاسیس داروخانه باید یر اساس نفوس جمعیت ساكن در آن محل باشد كه تعداد نفوس را وزارت بهداشت مشخص میكند.

8-برایتاسیس ممنوعیتی دارد؟

 عدم داشتن سابقه كیفری در مراجع قضایی و ارگانهای دولتی.

9-محل كارچه چیزهایی لازم دارد؟

 نیاز مبرم محل مورد تاسیس داروخانه به سیستم تهویه

10-چه خصوصیتهایی باید داشته باشید؟

 اخذ صلاحیتهای لازم از طریق انجمن دارو سازان مركز.

11-كدام امور باید تایید كند؟

 اخذ تایید از امور دارو استان مركز.

12-ضامن هم لازم دارد؟

 تعهد لازم جهت تاسیس داروخانه به انجمن داروسازان و امور دارو و غذای استان.

 

 

 

 
 

صفحه 3 مقدمه

 

پس از اخذ پروانه تاسیس داروخانه اعلام     امور دارو محل سكونت مبنی بر مكانهای مورد نظر جهت استقرار دارو خاته مورد بررسی قرار می گرد. 

شرایط تاسیس:

1 ـ مكان لازم برای افتتاح داروخانه باید باید استاندارد های  اولیه نگهداری دارو را داشته باشد.

2ـ مكان داروخانه باید پشت به آفتاب باشد تا از تابش مستقیم نور به داخل داروخانه جلوگیری شود.

3ـ مكان داروخانه باید ضمن رعایت استاندارد های اولیه مجهز به سیستم تهویه سرد و گرم باشد.

5ـ تعیین محل استقرار داروخانه باید از لحاظ سود دهی و فروش دارو مد نظر باشد.

6- حداقل دو نفر پزشك عمومی در محل اسقرار داروخانه مطب داشته باشند.

7ـ نفوس جمعیت باید برابر اعلام انجمن دارو سازان جهت خرید دارو به حد كافی وجود داشته باشد.

8 ـ مكان داروخانه باید نزدیك به خیابان اصلی رفت وآمد عموم شهروندان باشد تا بتواند در حداقل زمان ممكن به دارو دسترسی داشته باشند.

9 ـ مكان داروخانه باید در مسیر باد قرار نگیرد چون امكان آلوده شدن دارو وجوددارد.

10 ـ مكان داروخانه باید دارای انبار با دو درب باشد كه از یك درب دارو وارد و از درب دیگر خارج شود، تا اینكه تاریخ دارو ها به علت فراموشی نگذرد ك باعث ضرر موسسه داروخانه گردد.

11 ـ درب های داروخانه حد الامكان  كشویی باشد و براساس استاندارد هایی اولیه.

12 ـ مكان داروخاته باید به سیستم ایمنی مجهز باشد.

13 ـ مكان داروخانه باستی در محلی باشد كه از عوامل آلودگی محیطی نظیر آلودگی هوا و……. به دور باشد.

14 ـ وظایف اولیه كلیه پرسنل در محیط داروخانه باید مشخص باشد

 

 
 

صفحه 4 مقدمه

 15ـ  ساختار اولیه ساختمان داروخانه باید طبق استاندارد های اولیه جهانی ساخته شده باشد.

16 متراژ حداقل 25 متر مربع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ يکشنبه 1 بهمن 1396 ] [ 9:09 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی برق- بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات68
حجم فایل60 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

فهرست

صفحه

مقدمه

3

مشخصات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

10

 

بویلر Boiler

 

اجزاء تشکیل دهنده بویلر

20

Feed water heater

20

Dearator

23

Economizer

25

Drum

27

Down commer and evaprator

32

Super heater

35

Blow Down

40

Diverter Damper

41

 

توربین Turbine

 

فوندانسیون

45

پوسته CASE

47

روتور Rotor

49

پره ها Blades

51

کوپلینگ ها Couplings

56

یاتاقان ها Bearings

56

گلندهای توربین  Turbine Glands

58

 

کندانسور Condansor

 

اکسترکشن پمپ  Extraction Booster Pump

65

تصفیه آب خروجی از کندانسور Condansor Booster Pump

68

Main ejector

72

گلند کندانسور Gland condansor

75

 

سیستم آب خنک کن Cooling

 

برج های خنک کن و مسیرهای آن Cooling and Cooling Tower

87

پمپ های گردش آب در برج های خنک کن C.W.P

91

 

 


مقدمه :

مصرف انرژی در دنیای امروز به طور سرسام آوری رو به افزایش است . بشر مترقی امروز ، برای تولید آب آشامیدنی ، برای تولید مواد غذایی و برای کلیه کارهای روزمره خود به استفاده از انرژی نیاز دارد و بدون آن زندگی او با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود .

طبق برآوردهایی که دانشمندان می نمایند ، از ابتدای خلقت تا سال 1230 ه .ش ، بشر معادل  کیلووات ساعت و در فاصله 1230 تا 1330 نیز  کیلووات ساعت انرژی مصرف نموده است.

و پیش بینی می شود که فاصلۀ 1330 تا 1430 مصرف انرژی  تا  کیلو وات ساعت باشد.

امروزه قسمت اعظم مصرف انرژی به وسیله کشورهای صنعتی بوده و هر چه کشوری صنعتی تر بوده و از نظر اقتصادی مرفه تر باشد مصرف انرژی سرانه آن نیز بیشتر خواهد بود. به طوری که رابطه مستقیمی بین مصرف انرژی به خصوص مصرف انرژی الکتریکی و درآمد سرانه هر کشوری وجود دارد. با افزایش روزافزون مصرف انرژی در دنیا بشر همواره در جستجوی منابع جدید و یافتن راههای اقتصادی استفاده از آنها برای تأمین احتیاجات خانگی و صنعتی بوده است و در این بین، چون انرژی الکتریکی صورتی از انرژی است که راحت تر به انرژی های دیگر ( قابل استفاده بشر) تبدیل می شود و انرژی تمیزی از نظر ضایعات می باشد ، تلاش های بشری بیشتر در زمینه تولید انرژی الکتریکی می باشد . چند نمونه از منابع شناخته شده انرژی که خداوند در اختیار بشر قرار داده است و بشر می تواند از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کند عبارتند از :

1- انرژی سوخت های فسیلی      2- انرژی آب                   3- انرژی باد

4- انرژی واکنش های هسته ای   5- انرژی  جزر و مد امواج دریا

6- حرارت زیر پوستۀ زمین

که هر یک از این انرژیهای برای اینکه بتواند به انرژی الکتریکی تبدیل شود باید مراحلی را طی کند که مسائل و مشکلات تولید برق برای بشر امروز نیز در طی همین مراحل است. برای مثال یکی از راه هایی که بشر از انرژی سوخت برای تولید سوخت استفاده می کندایجاد نیروگاههای حرارتی بخار، گازی و یا سیکل ترکیبی می باشد. که فرایند های زیادی را شامل می شود و تمام این فرایند ها در مجموع سیکل نیروگاه بخار تولید برق (Power Plant) را تشکیل می دهد که موضوع اصلی گزارش ما نیز می باشد.

انواع نیروگاه ها :

در حال حاظر نیروگاه هایی که برای تولید برق استفاده می شوند و متداول هستند را می توان به 6 دسته طبقه بندی کرد :

 1. نیروگاه دیزلی
 2. نیروگاه آبی
 3. نیروگاه اتمی
 4. نیروگاه گازی
 5. نیروگاه بخاری
 6. نیروگاه ترکیبی

از آنجا که اکثر نیروگاه های تولید برق در ایران و همچنین مهمترین منبع تولید برق در کشور نیروگاه های گازی، بخاری ، آبی و یا سیکل ترکیبی هستند به اختصار در مورد آنها توضیحی داده می شود :

نیروگاه گازی :

اصول کار نیروگاه گازی بدین صورت است که هوای آزاد توسط یک کمپرسور فشرده شده و سپس همراه سوخت در اتاق احتراق ، محترق شده و دارای درجه حرارت بالا می گردد. حال این گازهای پر فشار و داغ وارد توربین شده و محور  ژنراتور را می گرداند و سپس از اگزوز توربین به بیرون رانده می شود . توان گرفته شده از توربین معمولاً به محور ژنراتور و کمپرسور منتقل می گردد . حدود یک سوم این توان در ژنراتور تبدیل به انرژی الکتریکی می گردد و بقیه جهت چرخاندن محور کمپرسورغلبه بر تلافات مصرف می گردد و بهمین خاطر راندمان توربینهای گازی پایین و حدود 27 درصد است .

نیروگاه آبی :

اساس کار نیروگاه آبی آنست که از انرژی پتانسیل آب ذخیره شده در پشت سد برای چرخاندن توربین آبی و در نتیجه چرخاندن ژنراتور استفاده می شود و برق تولید می گردد . احداث این نیروگاهها بستگی به شرایط جغرافیایی و مکانی و وجود آب رودخانه دارد در کشورهایی که منابع آبی فراوان دارند احداث نیروگاه آبی بسیار مفید است چرا که برق تولیدی آنها بسیار ارزانتر است و راندمان این نیروگاهها بسیار بالا ست ( 80 تا 90 درصد ) و راه اندازی آن ساده است و در زمان کوتاهی می تواند وارد شبکه شود . همچنین از دیگر مزایای نیروگاههای آبی کنترل آبهای سطحی در پشت سد و استفاده در بخش کشاورزی است .

نیروگاه بخار:

اساس کار نیروگاه های بخاری بدین منوال است که بخار تولید شده در دیگ بخار به توربین هدایت پس از به دوران در آوردن محور توربین به کندانسور رفته و توسط آب خنک کن تقطیر و بصورت آب در می آید . در ژنراتور با گردش روتور آن که سه محور توربین به آن متصل است الکتریسته تولید می گردد . نیروگاههای بخار برای بارهای اصلی یا پایه ساخته می شوند و عمر آنها نسبت به نیروگاههای گازی بیشتر است از محاسن دیگر این نیروگاهها بالا بودن راندمان ( حدود 45% ) نسبت به نیروگاه های گازی می باشد .

نیروگاه ترکیبی ( مختلط ) :

در اینگونه نیروگاهها با استفاده از حرارت خروجی از اگزوز توربین گاز آب را در دیگ بخاری که معمولاً Heatrecovery boiler  نامیده می شود گرم کرده و بصورت بخار در می آید . سپس این بخار، توربین بخار را به حرکت در می آورد .

با این روش چون از حرارت گازهای اگزوز توربین گاز استفاده شده دیگ بخار گرم می شود و راندمان کل نیروگاه بالاتر از نیروگاه بخاری گردیده و به 48 درصد هم می رسد .

مشخصات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی :

موقعیت جغرافیایی : نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در قسمت جنوبی نیروگاه بخار شهید رجایی در 25 کیلومتری اتوبان قزوین – تهران قرار دارد .

شرایط محیطی:

رطوبت نسبی                             46%

متوسط حداکثر دمای محیط        41 درجه

متوسط حداقل دمای محیط          14- درجه

متوسط درجه حرارت محیط        5/14 درجه

این نیروگاه شامل 6 واحد توربین گازی هر کدام به ظرفیت MW 123 و به همراه 3 واحد حرارتی بخار به قدرت MW 6/100 به صورت سیکل ترکیبی در می آید .

 توربین های گازی ساخت شرکت جنرال موتور آمریکا و توربین های بخار ساخت شرکت زیمنس آلمان می باشد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ يکشنبه 1 بهمن 1396 ] [ 9:09 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کاراموزی شركت مینو (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

شركت صنعتی مینو یك شركت تولید كننده محصولات غذایی می باشد كه از قدمت طولانی بر خوردار است . این شركت در ابتدا تاسیس خود محصولات كمی را تولید می كند . اما به مرور زمان محصولات ایت شركت افزایش یافته و در حال حاضر بیش از ده نوع محصول متنوع را تولید و عرضه می كند . اینجانب به دلیل رشته تحصیلی در چار قسمت شركت كارآموزی خود را گذراندم . ابتدا در تاسیسات برق در قسمت سیم پیچی قسمت الكترونیك و بالاخره در قسمت بسته بندی بیسكویت .

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا به عمده فعالیتهای قسمت های  یاد شده می پردازم :

 1. قسمت تاسیسات برق :

قسمت تاسیسات برق یكی از قسمت های مهم و در عین حال ضروری برای هر شركتی می باشد . افراد مشغول در تاسیسات همگی باید دارای دیپلم و یا فوق دیپلم برق باشند . مهم ترین كار این افراد بازرسی از پست های فشار قوی و بازدید از چاههای عمیق می باشد . به این صورت كه هرروز در شیفت صبح و شب باید از پست های فشار قوی قسمتهای مختلف بسته بندی مواد غذایی بازدید كرده و آمپرهای مصرفی آنها را یادداشت كرده و به اطلاع سرپرست می رسانند .

 در صورتی كه هر قسمتی آمپری بیشتری و یا كمتر مصرف كند باید آزمایشات لازم را انجام دهند . بازدید از چاههای عمیق نیز به همان صورت عمل می كنند و آمپر مصرفی را یادداشت می كنند .

از دیگر فعالیتهای این قسمت می توان به كارهای خدماتی برق شامل كابل كشی كارگاهها  ، نصب كولر ، تعویض موتورهای برق ، سیم كشی ساختمانها ، تعویض لامپ و ... اشاره كرد .

 در واقع این قسمت یكی از قسمت هایی می باشد كه باید در 24 ساعت شبانه روز همیشه در خدمت باشند تا اگر در اثر اتصال كوتاه و یا مشكلی دیگر قسمتی دچار مشكل شدند سریعاً آن مشكل را برطرف كنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. قسمت سیم پیچی :

این قسمت عهده دار مسئولیت و نگهداری موتورهای سوخته را دارد . در این قسمت همه نوع موتور از قبیل موتورهای كولر ، موتورهای نوارهای بسته بندی و انواع موتورهای دیگر سیم پیچی  تحویل داه می شود .

 1. واحد الكترونیك :

در این واحد خدمات الكترونیكی ارائه می شود . مانند تعمیر كنتاكتور ها ، تعمیر میكروسوئیچها ، رله ها و بی متال ها .

 1. قسمت بسته بندی بیسكویت :

این قسمت نیاز چندانی به نگهداری از تاسیسات برقی ندارد و كاركنان برق این قسمت بیشتر نقش نظارتی دارند تا خدماتی .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 19:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات55
حجم فایل58 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • پیش گفتار
 • تاریخچه
 • آشنایی با محل کارورزی
 • شرح وظایف کارکنان
 • ریاست
 • معاونت
 • امور مالی و کار پردازی
 • روابط عمومی
 • امور خدماتی
 • امور دفتری
 • شرح وظایف شهرداری خرمدره
 • شناخت مصالح
 • گچ
 • سنگ
 • آلومینیوم
 • آجر
 • ماسه
 • نتیجه گیری

مقدمه :

شهرداری وظایف مختلف ر در راستای اهداف گسترش شهر را در کشور بر عهده دارد که از جمله می توان به مواردی اشاره کرد . اجرای برنامه ها و دستورالعمل های صادر شده در خصوص شهر و آبادانی و امکانات لازم برای پیشرفت سطح شهر و گسترش و زیبایی در سطح شهر – جمع آوری زباله – ساخت مکانهای تفریحی و ایجاد مکان های فرهنگی ، تحقیق و جمع آوری و اطلاعات مورد نیاز در زمینه ی سازندگی و گسترش و کشف روشهای جدید در  مورد عملکرد آنها و اخذ شیوه های مناسب به منظور برنامه ریزی و اجرای برنامه ها ، انعکاس مناسب از سطح شهر . شهرداری را می توان یکی از سازمانهای فعال زیر نظر وزارت کشور دانست که برای گسترش زیبایی سطح شهر فعالیت می کند یکی از ارکان های مهم شهر محسوب می شود . شهرداری می تواند به نیرو بخشی و تحقیق و ارائه روشهای نوین در زمینه گسترش شهر کمک بسیاری داشته باشد .

 

 

 

 

 

 

 

پیش گفتار

شهرداری از نظر نمودار سازمانی و تقسیمات کاری ، همچون سایر اداره ای از واحدهای مختلفی تشکیل شده که می توان به ترتیب اولویت ها این گونه بیان نمود .

1-شهردار( ریاست ) 2- معاونت 3- امور مالی و اداری  4- امور کارگزینی  5- امور دفتری  6- روابط عمومی  7- واحد مهندسی شهرداری   8- واحد شهرسازی  9- نگهبانی

شهرداری علاوه بر بخش های فوق از سایر بخش های دیگر نیز تاسیس شده از جمله می توان به آتشفشانی که زیر نظر شهرداری است و واحد موتوری شهرداری واحد اجرایت و واحد کنترل حمل و نقل شهری را نام برد .

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 19:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کاراموزی شركت میعاد عمران (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل692 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول : آشنایی كلی با مكان كار آموزی

چگونگی شركت در پروژه ها:

شركت میعاد توسط شركت در مناقصه های عمومی از طریق روزنامه و اینترنت قرار داد ها را بسته و پروژها را میگیرد.قسمت اعظم پروژه های شركت زیبا نمای شهر  در زمینه ساختمان بوده است كه البته در سالهای اخیر در چند پروژه ساختمانی در تهران نیز شركت كرده اند مانند پروژه ای كه بنده در آن مشغول بوده ام كه شرح آن در فصل بعد بطور كامل آمده است.


فصل دوم

جلسه 1 :

 شركتی كه بنده در آن مدتی را بعنوان كارآموزی گذراندم یك شركت ساختمانی بود كه پروژه های مختلفی از قبیل ساخت یك مجتمع مسكونی بصورت انبوه سازی (56) واحدی ساخت تعدادی آپارتمانهای مسكونی و نیز تعدادی آپارتمان مسكونی - تجاری در دست ساختمان داشت كه هر كدام از آنها در مراحل مختلفی از ساخت قرار داشتند.

مكانی را كه من بعنوان كارآموزی گذراندم یك ساختمان مسكونی  بود .

این ساختمان مساحتی حدود 435 داشت و اسكلت آن از نوع بتن آرمه بود و در زمان شروع كار من ساختمان مذكور خاكبرداری شده بود و آماده كفراژ بندی و آرماتورپیچی بود .

البته یادآور می شوم كه برای كامل شدن گزارش كارآموزی از دیگر پروژه های در دست ساخت این شركت توسط دوربین دیجیتال عكسهایی تهیه كرده و سپس توسط كامپیوتر از آنها پرینت گرفته كه در پایان گزارش آمده است .


جلسه 2 :

این گزارش كارها به كمك یادداشتهای روزنویس كه در سر كار نكته نویسی می كردم تهیه شده به همین دلیل نمی توانستم كه ازكارهای عادی و روزمره كه همه روزه انجام می شد چیزی بنویسم و به ذكر مسایل مهمتر و جزئیات بسنده می كنم .

در روز دوم ابتدا با تمیزكاری زمین و استفاده از بتن مگر (نظافت) شد . بعد از بتن‌ریزی و صاف كاری های لازم كلفراژ بندی با دیوار آجری 21 سانتی شروع شد (البته عكسهای الصاقی در پایان كفزاژ بندی و آرماتوربندی گرفته شده است) .

كارگران در روز (12-8) و (18-14) (هشت ساعت) كار می كردند . البته در موارد خاص و به تشخیص پیمانكار در انجام كارهایی كه كارگران سخت قبول می كردند از قبیل تمیزكاری های زیاد یا دیوار چینی ها كار را به صورت كنتراتی تحویل می دادند و كارگر می توانست پس از انجام كار محل كارگاه را ترك كند اما می بایست پس از انجام كار ، كار را تحویل مافوق دهد.

كار در روز دوم با تمیزكاری ، انجام بتن مگر و انجام دیواركشی تا حدود 50% به اتمام رسید .

نكته : سعی می شود در پایان تحریر گزارش كارآموزی در مورد مسایلی كه از نظر شخص كارآموز دارای نكات قابل ذكر می باشد به صورت جزئی اشاره شود .


جلسه 3 :

برای شروع به كار در روز سوم لازم بود دیوار كاملاً گرفته باشد .

در شروع به پیشرفت بهتر كار سعی می شود . كارها را با توجه به كارائی و توانائی كارگران بین آنها تقسیم نمود تا از هرج و مرج و فرار از كار كارگران جلوگیری كرد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 19:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کاراموزی شرکت مادبافت (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل968 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیش گفتار :

 با سلام حضور استادان و دلسوزان رشته ی صنایع نساجی، دومین رشته نیاز انسان که از بدو تولد تا مرگ همراه انسان خواهد بود و فعالان آن که همیشه در بالا بردن معلومات و آموزش آن تلاش می کنند و از هیچ نوع کمکی که موجب بالا رفتن یکی از پایه های صنعت می گردد دریغ نمی کنند.

 اینک بعد از 3 سال آموختن تجربیات عزیزان و استادان در مکان علمی و فرهنگی خود را برای ورود به عرصه ی تلاش آماده می کنیم تا جزئی از تلاش گران و کاردانان میهنمان گردیم.

 با شروع این پایان، دست به قلم خواهیم برد برای نمایش دانسته های خویش و آماده سازی خود برای آینده، شاید مفید باشد برای ایران.

 ضمناً از زحمات استادانی چون دکتر قرنجیک، مهندس محرابی پیرکهن، زمانی ابیانه و نیز دلسوز آفرین جناب مهندس سادگی تشکر و قدردانی به عمل می آید تا موجبات خشنودی خویش را از شغل پیامبران به دست آوردند.

 این گزارش کارآموزی که در حال حاضر در مدنظر شما قرار گرفته است حاصل 40 روز کار مفید و کسب تجربه در شرکت ماد بافت می باشد که نشان دهنده ی جزئی از فعالیت ها و مسائل و مشکلات و سیستمهای مورد استفاده در این شرکت و خطوط تولید آن می باشد.

 حال با بازدید این گزارش می توان تا حدی با این شرکت و جایگاه آن در صنعت معلوماتی را به دست آورد.

 این شرکت که در زمینه ی صنایع نساجی فعالیت دارد در بخش چاپ و تکمیل صنایع نساجی فعالیت می کند و پارچه هایی با ارزش اقتصادی پایین با ورود به این کارخانه و اعمال مواردی چند بر روی خصوصیات آن و تغییرات اصلاحی با خروج از خط تولید دارای ارزش افزوده ای می گردند که می توان آن ها را به بازار فروش ارائه کرد.

 

پیش گفتار                                1

مقدمه                                   

       کلیات صنعت نساجی                         3

       کلیات صنعت چاپ در نساجی                      5

       کلیات صنعت تکمیل در نساجی                7

توضیحاتی در مورد کارخانه                        15

چارت سازمانی کارخانه                        16

مدیریت                               17

بخش های کلی کارخانه                       19

امکانات و دستگاه های حاضر در پروسه ی تولید             21

انواع پارچه، رنگ و مواد مصرفی شرکت                  24

مراحل انجام عملیات تولید                         25

قسمت رنگ سازی                            28

قسمت شابلون سازی                            28

بخش کنترل کیفیت                            31

جمع بندی                              32

      

 

 

مقدمه :

 کلیات صنعت نساجی :

بشر در ابتدا برای تهیه لباس و پوشاک و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی را به وجود آورد. سپس زیرانداز و روانداز خود را به یاری این صنعت تهیه کرد و امروزه نه تنها انواع پوشاک و فرش و موکت را به یاری صنعت نساجی تهیه می‌کند بلکه برای ساخت ترمز ماشین،‌ شریانهای مصنوعی، جاده‌ها، هواپیما‌ها و سایت‌های فضایی به منسوجات نیاز است

نساجی، هنر بافتی است که در آن برای تولید پارچه، دو مجموعهٔ مجزا از نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نامیده می‌شوند، در هم بافته شوند. رشته‌های تار در قطعهٔ پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند.

دانش نساجی در مورد الیاف و نخ‌های کاربردی در صنایع نساجی، پارچه‌های بافته‌شده، منسوجات بی‌بافت، پوشاک، کاربردهای غبر پوشاک از تولیدات نساجی، روش‌های تولیدی و کنترل کیفی مرتبط، به تحقیق می‌پردازد.

 

 

صنعت نساجی در بخش‌های زیر فعال است:

تولید الیاف نساجی مصنوعی،

تولید نخ از الیاف نساجی طبیعی یا الیاف نساجی مصنوعی و یا ترکیبی از آنها،

تولید پارچه بافته شده از نخ،

تولید منسوجات بی بافت از الیاف یا نخ،

رنگرزی پارچه، چاپ پارچه و تکمیل پارچه،

تولید منسوجات خاص مورد نیاز در سایر صنایع،

فعالیت‌های مشترک تحت عنوان خوشه، یکی از رویکردهای توانمندسازی این صنعت است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 19:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی (گزارش کارورزی)

دسته بندیگزارش کارورزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات50
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

. تاریخچه فعالیت شرکت :

 کلیات :

 

شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/12/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/82 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/82 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی منطقه 14تغیر یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در زنجان می باشد .

 فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، نان ، روغن ، برنج ،قند وشکر و... ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و ...)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

 

  .عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

 

  وضعیت اشتغال

متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .

موقت

دائم

وضعیت شاغلین

2

48

تعداد شاغلین

 

با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 10نفر شرکتی و  40 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .

 

 . مبنای تهیه صورتهای مالی 

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .

 

 . خلاصه اهم رویه های حسابداری :

  دارائیهای ثابت :

1_1_3. دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود  مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط  مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

2_1_3. استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .

روش استهلاک

نرخ استهلاک

دارائی

خط مستقیم

10ساله

اثاثه و منصوبات

 

 درامدها

درامد حاصل از توزیع  قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.

همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 19:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کاراموزی شركت عالی پوش روز ابهر (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات66
حجم فایل467 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

فصل اول : معرفی شركت عالی پوش ابهر و فعالیتهای كامپیوتری آن         1

تاریخچه فعالیت شركت                                  1

كلیات                                           1

فعالیت اصلی شركت                                1

مشخصات شركت عالی پوش ابهر                             1

معرفی سیستم های كامپیوتری                            4

فصل دوم : شبكه و معرفی اجزای آن                      7

شبكه و معرفی اجزای آن                                8

مقدمه                                           8

اجزاء شبكه                                      9

ریخت شناسی شبكه                                  11

عملكردهای اساسی كارت شبكه                           14

نصب كارت شبكه                                   15

كابل در شبكه                                    17

فیبر نوری                                    21

پروتكل های شبكه                                 23

برنامه های كمكی                                 31

انواع هاب                                       38

شبكه سری                                    42

سوئیچ ها                                    44

انواع روترها                                    45

وضعیت شبكه های فعلی                                 49

شبكه wireless چیست؟                              51

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                             صفحه

شكل (1-1) تحویل كالا                                   3

شكل (2-1) یك رك نمایش داده شده                       5

شكل (1-2) ریخت شناسی شبكه                            11

شكل (2-2) كابل های utp                              18

شكل (3-2) كانكتور                               19

شكل (4-2) كابل كواكسیال                             20

شكل (5-2) كارت های شبكه                             21

شكل (6-2) فیبر نوری                                  21

شكل (7-2) اجزای پروتكل tcp/ip                        28

شكل (8-2) برنامه كمكی tcp/ip                             31

شكل (9-2) هاب                                   39

شكل (10-2) نحوه عملكرد هاب                           40

انواع روتر                                      45

استفاده از روتر در یك شبكه lan                           46

استفاده از روتر به منظور اتصال دو دفتر كار                        47

شكل (11-2) سوئیچ                                49

هر vanبه منزله یك شبكه جداگانه                      51                                                  

 

 

فصل اول

معرفی شركت عالی پوش ابهر و

فعالیتهای كامپیوتری آن

 

 

 تاریخچه فعالیت شركت :

1-1 كلیات

شركت پشمبافی عالی پوش روز در تاریخ 30/8/1380 بصورت شركت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 5330 در اداره ثبت شركتها در استان قزوین به ثبت رسیده است كه به استناد صورت جلسه مورخ 30 /10/1381 هیات مدیره شركت مزبور و آگهی شماره 66139 اداره ثبت اسناد قزوین و شماره 20315 مورخ30 /10/1381 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان زنجان ، محل كارخانه شركت از قزوین به شهرستان ابهر : نورین – خیابان پرسی گاز تغییر یافته است و تحت شماره 894 در اداره ثبت شركتها در ابهر به ثبت رسیده است.

محل دفتر مركزی شركت : تهران ، خیابان آفریقا ، بلوار گلشهر ، ساختمان شماره 15 طبقه 9 واحد 35 واقع است.

2-1  فعالیت اصلی شركت :

موضوع فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه تاسیس  و بكار انداختن كارخانجات ریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی و تكمیل فاستونی ، تولید روكش صندلی انواع خودرو و همچنین تولید انواع منسوجات پشمی الیاف مصنوعی ، مخلوط و آنچه مربوط به صنایع نساجی و امور وابسته به آن می باشد ، فروش محصولات تولیدی كارخانجات فوق ، تاسیس شركتهای تولیدی با مشاركت داخلی و خارجی طبق مقررات جاری كشور یا خرید كارخانجات و سهام شركتهای موجود و اقدام به كلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات كه مربوط به امور تولید محصولات كارخانجات باشد .توسعه و تعمیر فرم كارخانجات و محصولات صنعتی دنیا ، تولید و پخش انواع محصولات تولیدی و دوخته شده و هر نوع عمل بازرگانی دیگر داخلی و خارجی كه بطور مستقیم برای تحقق هدفهای شركت یا در جهت اجرای موضوع شركت ضرورت داشته باشد. كشت ، تولید ،تكثیر گیاهان رنگی و تولید انواع رنگهای گیاهی مناسب رنگرزی انواع منسوجات.

مشخصات شرکت عالی پوش ابهر:

شرکت عالی پوش ابهر دارای مساحتی در حدود 34 هزار متر مربع و7 هزار متر مربع بوده که شامل ساختمان های اداری-انبار(مواد اولیه-محصول) –نگهبانی و تولید و نیز دارای 90 نفر کارگر و پرسنل میباشد

 

 

 

 

پروسه تولید شرکت:

پروسه تولید شرکت به این صورت انجام می گیرد که ابتدا مواد خام اولیه از انبار مواد خام به واحد بافندگی تحویل داده می شود.در سالن بافندگی توسط دستگاه های بافندگی دوینر(DOINER) مواد اولیه تبدیل به پارچه خام می شود.پس از این مرحله پارچه خام تحویل واحد رفوگری جهت رفع عیوب پارچه شده و سپس مرحله شستشو و بعد از آن پارچه جهت رنگ آماده می شود.

پس از مرحله رنگ پارچه مجددا شستشو و تحویل واحد تکمیل جهت تکمیل و فیکس شدن می شود.

در آخرین مرحله کنترل نهایی روی پارچه صورت گرفته و پارچه ها طاقه پیچی میشوند و سپس به انبار محصول جهت ارسال به مشتری منتقل می شوند.

نرم افزار های مورد استفاده شرکت:

یکی از نرم افزارهای مورد استفاده شرکت نرم افزار پرداخت حقوق و دستمزد می باشد که توسط زبان C++ نوشته شده وتوسط جداولی در محیط EXCEL از مجموعه OFFICE 2003 ایجاد می شود.

در این نرم افزار نام کارگران و پرسنل-شماره بیمه- تعداد ساعات کاری و اضافه کاری و... وارد شده و مطابق قانون کار با فرمولهایی حقوق ها محاسبه وفیش آن به کارگران برای دریافت از بانک عامل داده می شود.

یکی دیگر از نرم افزارهای مورد استفاده شرکت نرم افزار انبار داری می باشد که این نرم افزار نیز توسط زبان C++ نوشته شده و قابل تبدیل به EXCEL برای گزارشات می باشد.

چون مواد اولیه شرکت از شرکت های گوناگونی تهیه می شودبرای هر کدام از مواد خام که وارد شرکت می شود یک گزارش تحویل از شرکت تولید کننده صادر می شود و مواد وارد انبار مواد خام می شوند و در صورت نیاز هر کدام از مواد اولیه در داخل شرکت برای تولید نیز یک برگ خروج مواد از انبار صادر شده و مواد برای قسمت در خواست کننده آن صادر می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 19:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کاراموزی شركت شهاب خودرو (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات104
حجم فایل113 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست مطالب

  مقدمه

9

فصل اول (ادبیات موضوع)  :  تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی

10

مفاهیم و اصطلاحات سازمان

11

 روابط سازمانی

11

ترکیب سازمانی (نمودار سازمانی)

11

سطوح سازمانی

11

واحدهای صف وستاد

11

تفویض اختیار

11

تشکیلات سازمانی

12

وظیفه (شغل)

12

مسئولیت

12

اختیار

12

مقام

13

واحد تشکیلات و روش ها

13

وظایف واحد تشکیلات وروش ها

13

هدفهای واحد تشکیلات و روش ها

15

ساختار سازمانی

16

اجزای اصلی ساختار سازمانی

16

نمودار سازمانی

16

تعریف

16

ارکان اصلی نمودار

16

نکات مهم در تهیه نمودار سازمانی

17

راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمایش می دهد

18

سازمان هایی که می توان برای آنها طراحی ساختار نمود

18

نشانه های ضعف ساختار سازمانی

19

مراحل سازماندهی رسمی (دیدگاه اندیشمندان کلاسیک)

19

1-تقسیم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسیم بندی افقی)

19

2-برقراری روابط بر اساس اختیارات (تقسیم بندی عمودی)

19

3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی

19

4-تعیین پست سازمانی کارکنان (تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل)

20

تعریف كار

20

تعریف وظیفه

20

تعریف شغل

20

تعریف و مفهوم تجزیه و تحلیل شغل

20

نتایج تجزیه  و تحلیل  مشاغل

21

كاربردهای تجزیه و تحلیل شغل

21

مراحل تجزیه وتحلیل شغل

21

روشهای جمع آوری اطلاعات

22

روش مشاهده

22

روش مصاحبه

22

روش پرسشنامه

22

روش تلفیقی

22

روش نشست متخصصان

22

روش استفاده ازسوابق گذشته

22

تعریف طراحی شغل

23

عوامل موثر بر طراحی شغل

23

هویت وظایف

24

تهیه و تدوین شرح شغل

24

تعریف شرح شغل

24

تعیین شرایط احراز شغل

25

عوامل تشكیل دهنده ی شرایط احراز شغل

25

مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل

25

ارزیابی و طبقه بندی مشاغل

26

تعریف طبقه بندی مشاغل

25

فواید و كاربرد های طبقه بندی مشاغل

26

 1. روشهای ارزیابی و طبقه بندی مشاغل

26

روش  درجه بندی 

26

روش امتیازی

28

روش طبقه بندی

29

روش مقایسه عوامل

29

روش شخص و شغل

30

فصل دوم (معرفی مكان كار آموزی) : شرکت شهاب  خودرو  (سهامی عام)

36

تاریخچــه

37

موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه

37

انواع تولیدات, محصولات و ظرفیت اسمـی کارخـانـه

38

ارکـان اصلـی شرکت

39

روزنامه کثیرالانتشـار شرکت

40

منابع و امکانات در اختیار شرکت

40

نقشه و کروکی جانمایـی ( Layout)

41

   تعداد کل پرسنل شرکت در پایان سال 1386

41

وضعیت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی مورد استفاده شرکت

41

برنامه های آتی جهت استقرار سیستمهای نوین مدیریت 

41

خلاصه برنامه استراتژیک ، چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای سازمانی شرکت

42

آرمان : (vision)

43

بیانیه چشم انداز : (vision statement)

43

بیانیه ماموریت : ( mission statement)

43

   شعار: (Motto)

43

ارزشهای محوری سازمانی : ( Value & Belives)

43

اهداف بلند مدت کیفی ( سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی

43

اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه 5 ساله راهبردی

43

بررسی عوامل محیطی بر اساس مدلPEST

44

فرآیندهای پشتیبانی بر اساس زنجیره ارزش پورتر: ( porter chain value )

45

تجزیه و تحلیل رقابت CPM

46

راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو

47

 اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعیت تولید

48

ارتقاء کیفیت

48

فعالیتهای شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کیفیت

48

سایر اقدامات جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات

49

تعمیرات و نگهداری

49

فعالیتهای ایمنـی و بهداشت صنعتـی

50

فعالیتهای مهندسی

51

اطلاعات نیروی انسانـی

53

سیاست ها و برنامه های شرکت در زمینه نیروی انسانی

53

ترکیب نیروی انسانی بر حسب نوع استخـدام

53

فصل سوم :  شناخت وضعیت سیستم موجود

55

معرفی واحد مربوطه  (واحد سیستم ها و روشها)

56

فعالیتهای بخش تشکیلات و روشـها

56

فعالیتهای انجام شده در شرکت

56

معرفی فازهای پروژه سازماندهی واحد تزئینات

57

   فاز اول پروژه( تعریف مشاغل واحد تزئینات)

57

 1. مطالعه اولیه

57

 1.  تشکیل جلسه با مسئولین واحد تزئینات 

58

 1. طرح موضوع با مدیریت سازمان

58

 1. اخذ مجوز ایجاد تغییرات جدید

58

 1. طراحی فرم شناخت مشاغل

58

 1. تشکیل جلسه با مدیریت واحد اداری و منابع انسانی

58

 1. مطالعه و بررسی فرمهای تکمیل شده شناخت اولیه شغل کارگران

58

 1. تدوین شرح وظایف شغلها

58

   فاز دوم پروژه( طراحی ساختار سازمانی)

59

   مراحل طراحی ساختار تفصیلی هر قسمت

59

چارتهای سازمانی

-

استاندارد مشاغل واحد تزئینات

-

شرح وظایف

-

دستور العمل ها

-

DFDها

-

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سیستم مطرح شده

60

مبنای سازماندهی

61

1- سازماندهی بر مبنای نوع وظیفه

61

   ویژگیهای این نوع ساختار

62

                              الف-ویژگیهای محتوایی

62

                             ب- چگونگی فعالیت سیستمهای درون سازمانی

62

                             ج-نقاط قوت این نوع ساختار

62

                             د- نقاط ضعف

62

2- سازمان بر مبنای نوع محصول

63

ویژگیهای این نوع ساختار

63

3- سازمان بر مبنای منطقه عملیات( جغرافیایی)

64

ویژگیهای این نوع ساختار

64

4-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب

65

ویژگیهای این نوع ساختار

65

5- سازمان بر مبنای ساخت ویژه کار موقت( ادهوکراسی)

67

ویژگیهای این نوع ساختار

67

6-سازمان بر مبنای ساخت ماتریسی

68

 انواع ساختار ماتریسی (1- نوع موقت  ،   2- نوع دائمی)

69

ویژگیهای این نوع ساختار

69

7- سازمان با ساخت های جدید

70

مهمترین ساخت های جدید سازمان ها

70

    ویژگیهای مشترک سازمانهای جدید

71

   مدیر پروژه در سازمانهای امروزی

72

   ویژگیهای اصلی یک پروژه

72

8- ساختار سازمانی پروژه ای

72

   مدیریت پروژه

72

   شرایط بکارگیری ساختار پروژه ای

73

   محیط پروژه

73

   مدیریت زمان پروژه

73

نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو

72

   ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت

74

   ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت

74

   الف-ویژگیهای محتوایی

74

   ب- چگونگی فعالیت سیستمهای در شهاب خودرو

74

   ج-نقاط قوت ساختار وظیفه ای شهاب خودرو

75

   د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو

75

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

76

نتیجه گیری

77

نکته مهم

77

مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل در واحد تزئینات

78

فواید و كاربرد های طبقه بندی مشاغل در واحد تزئینات

78

طرحهای پیشنهادی جهت بهبود کیفیت نیروی انسانی

79

فصل ششم :  منابع و ماخذ

80

منابع و مآخذها

81

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

اداره امور یك سازمان ، مستلزم تلفیق ماهرانه عواملی همچون، تسهیلات و امكانات، ویژگی های سازمانی ( ساختار سازمان  سیاستها  خط مشی ها و...  )، منابع انسانی است.

در مدیریت منابع انسانی ، بحث درباره ی انسانهائی است كه هر یك آنان درسازمانها  مشاغلی را به عهده  دارند.

یكی از مهمترین  عناصر مدیریت  منابع  انسانی شناخت وظایف  ، مسئولیتها و مشاغلی است كه به عهده افراد در سازمان گذاشته می شود .

این عمل ازطریق تجزیه ، طراحی و طبقه بندی مشاغل صورت می پذیرد. قبل ازشروع  بحث پیرامون  تجزیه و تحلیل شغل باید با برخی اصطلاحات در این زمینه آشنا شویم . اصطلاحات بسیاری درتجزیه و تحلیل شغل وجود دارند  كه در اینجا به ذكر پاره ای از آن اصطلاحات می پردازیم  :

مفاهیم و اصطلاحات سازمان:

 

1-روابط سازمانی

روابط رسمی در سازمانها دو نوع است روابط عمودی و روابط افقی.روابط عمودی،درواقع همان سلسله مراتب سازمانی بوده که جنبه دستوری و لازم الاجزا است.روابط افقی ،ارتباط بین مشاغل هم سطح سازمانی است که جنبه مشورتی داشته وبه منظور تبادل نظر انجام میشود.

2)ترکیب سازمانی (نمودار سازمانی)

سازماندهی درباره مبانی تشکیل واحدها،گسترش سازمان،حیطه نظارت و نوع اختیارات بحث میکند. ترکیب این مباحث در نمودار سازمانی نمایان میشود.تقسیم فعالیتها در نمودار سازمانی متبلور است.این نمودار تعیین میکند که هر فرد به چه کسی باید گزارش دهد ومجاری ارتباهای عمودی یعنی ارتباطهای مدیران سرپرستان را باسایر سطوح سازمان تشریح میکند.

بطور خلاصه نمودار سازمانی :تقسیم وظایف،تعیین روابط سازمانی بین واحدها و افراد و چگونگی این روابط را مشخص میکند.

3)سطوح سازمانی

      الف-سطح مدیران عالی یا تصمیم گیرنده که تعیین کننده خط مشی و سیاستهای اجرایی سازمان هستند.

      ب-سطوح مدیران میانی یا اجرایی که مسئول اجرای خط مشی وسیاستهای کلی سازمان هستند.مدیران میانی در تدوین سیاستها و تعیین خط مشی سازمان با مدیران عالی ارتباط فعال دارند.

     ج-رده های سرپرست

 افرادی که مسئول عملیات کارگران یا کارکنان شاغل در بحث های مختلف سازمان می باشند و به نام سرپرستان فعالیت میکنند.

    د-رده های عملیاتی

افرادی که فعالیت آنها مستقیما به تولید کالا یا خدمیت سازمان منجر میشود این افراد کارگران وکارمندان سازمان  را شامل میشود.

4)واحدهای صف وستاد

   الف-واحدهای صف که مامور اجرای عملیات اصلی مربوط به هدف سازمان هستند.

   ب-واحدهای ستاد که وظیفه آنها فراهم آوردن وسایل و تسهیلات کار واحدهای صف ،از طریق انجام خدمات مشورتی و پشتیبانی ویا تخصصی است.بنا براین واحدهای ستادی نظارت مستقیم بر واحدهای صف ندارند.

5-تفویض اختیار

یعنی واگذاری قسمتی از اختیارات به روأسای  دوایر و قسمت های تحت نظارت و سرپرستی توسط مدیر مربوطه.فرآیند تفویض اختیارات با توسعه سازمان رابطه مستقیم داردبه گونه ای که برخی ا

[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 19:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 صفحه بعد