فروشگاه اینرنتی فایل و پروژه های دانشگاهی و دانشجویی

فروشگاه پروژه های دانشجویی , گزارش کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی, مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پای

برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری (جغرافیا)

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات135
حجم فایل437 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

چكیده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد كه صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در كشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی كشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی كرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف كارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانكاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانكاران، یكی از فعالیتهای عمده اقتصادی است كه نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانكاران و كارفرمایان است.

حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانكاری در قالب مناسب حقوقی سازوكارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

 

        § اركان اصلی پیمانكاری

در هر نوع عملیات پیمانكاری سه ركن اصلی زیر وجود دارد.

        § كارفرما

كارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اجرای عملیات معینی را به پیمانكار واگذار می كند. كارفرما كه تأمین كننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی كارفرما در حكم كارفرما محسوب می شوند.

        § پیمانكار

پیمانكار، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه مسئولیت اجرای كامل عملیات موضوع پیمان را تا تكمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله كشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد می كند.

در مواردی كه انجام دادن یك طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همكاری چند شركت پیمانكاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همكاری یا مشاركت و یا ادغام چند شركت پیمانكاری، گروه شركتهای پیمانكاری بوجود آورد. شركتهای تشكیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر كارها حفظ می كنند.

        § قرارداد

قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. كارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكاری منعقد می كند:

الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح

ب-تهیه طرح

ج-اجرای طرح

د-نظارت بر اجرای طرح

بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانكاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یك دارایی یا داراییهایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهند. قراردادهائی كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یك دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانكاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی كه به ساختن یك دارایی ارتباط پیدا می كند از جمله این قراردادهاست.

طول مدت اجرای قراردادهای پیمانكاری معمولاً بیش از یك سال است، یعنی تاریخ شروع و تكمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یك قرارداد بلند مدت پیمانكاری محسوب شود. در قراردادهایی كه طی مدتی كمتر از یك سال تكمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد كه عدم شناسایی درآمد و هزینه در یك دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش كند قرارداد باید بلند مدت به شمار آید، مشروط بر اینكه در طول دوره های مالی مختلف رویه یكنواختی در اجرا بكار گرفته شود.

 

        § انواع قراردادهای پیمانكاری

قرارداد پیمانكاری را در صورتی كه مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین كارفرما و پیمانكار منعقد كرد. قراردادهای متداول پیمانكاری به شرح زیر است:

 

        § مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانكاری كمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می كنند. طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود كه هر یك از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

 

        · مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 5:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات104
حجم فایل51 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول

 

 

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشتركین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تداركاتی و پرسنلی و حقوقی كلیه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعالیت و تداركات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

 

امور متقاضیان و امور مشتركین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی كه در طرح ایجاد امكانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امكانات فنی ، توسط واحد مذكور جهت كلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تكمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یك با رعایت حق تقدیم فرم سیمك شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشتركین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشتركین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گرد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 5:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بانك صادرات (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات54
حجم فایل66 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه ............................................................................................................................................. 1

بخش اول- کلیّات

تاریخچه بانک صادارت .................................................................................................................2

بانك صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب ....................................................................................... 3

گوشه ای از خدمات بانک صادرات ........................................................................................... 4

افتخارات بانک صادرات ............................................................................................................... 5

طرح سپهر ..................................................................................................................................... 6

 

بخش دوم – عملیات بانکی

منابع ..............................................................................................................................................10

مصارف ..........................................................................................................................................10

خدمات ..........................................................................................................................................10

اعتبار .............................................................................................................................................11

سپرده ............................................................................................................................................13

خدمات بانکی ...............................................................................................................................14

عملیات اعتباری ..........................................................................................................................15

عملیات مالی ............................................................................................................................... 16

نظام بانکی بدون ربا ...................................................................................................................16

سپرده قرض الحسنه ..................................................................................................................17

سپرده های مدت دار .................................................................................................................17 انواع تسهیلات مالی ...................................................................................................................18

 

بخش سوم – حسابداری

اسناد محاسباتی ......................................................................................................................... 22

دفتر روزنامه ................................................................................................................................ 22

دفتر معین ................................................................................................................................... 23

دفتر کل .......................................................................................................................................25

فصول اصلی ................................................................................................................................25

قرض الحسنه اعطائی  .............................................................................................................. 26

مضاربه ......................................................................................................................................... 27

مشارکت مدنی ........................................................................................................................... 28

فروش اقساطی ........................................................................................................................... 31

اجاره به شرط تملیک ............................................................................................................... 33

معاملات سلف ............................................................................................................................ 35

خرید دین ................................................................................................................................... 37

مطالبات سرسید گذشته .......................................................................................................... 39

مطالبات معوق ............................................................................................................................ 42

بستانکاران متفرقه ..................................................................................................................... 30

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ......................................................................................... 45

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ........................................................................................... 46

پیش پرداخت مشتریان  .......................................................................................................... 46

مضارعه ........................................................................................................................................ 49

مساقات ........................................................................................................................................ 49

حسابهای انتظامی ..................................................................................................................... 50

 

بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی

مکاتبات ....................................................................................................................................... 53

بایگانی ......................................................................................................................................... 54

 

 

  

                         

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 5:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بانك رفاه (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات74
حجم فایل44 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                            صفحه

تاریخچة بانكداری در ایران ................. 2

تاریخچة بانك رفاه كارگران ................. 3

معرفی بانك رفاه كارگران ................... 3

بانك استقراضی ایران ....................... 5

چارت سازمانی .............................. 6

موقعیت و آدرس بانك ........................ 6

تسهیلات ارضی و صادراتی بانك رفاه ........... 7

تسهیلات قبل از صدور كالا..................... 7

مبلغ تسهیلات ............................... 8

مدت بازپرداخت تسهیلات ...................... 8

نرخ تسهیلات ................................ 9

وثایق ..................................... 9

نحوة اعطای تسهیلات......................... 10

اعمال نظارت بانك ......................... 10

ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده..... 10

بازپرداخت ................................ 11

تسهیلات بعد از صدور كالا.................... 12

مبلغ تسهیلات .............................. 12

مدت بازپرداخت تسهیلات ..................... 13

نرخ تسهیلاتی پرداختی ...................... 13

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات ........ 13

نحوة اعطای تسهیلات......................... 14

اعمال نظارت بانك.......................... 14

بازپرداخت ................................ 14

تسهیلات ارزی............................... 15

نوع تسهیلات................................ 15

سقف فردی تسهیلات........................... 15

كارمزد تعهد............................... 16

نرخ سود تسهیلات ........................... 16

دورة بازپرداخت ........................... 16

عقد قرارداد وثایق......................... 16

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

انواع خدمات ریالی و ارزی بانك رفاه........ 17

انواع سپرده های بانكی..................... 20

حساب قرض الحسنه پس انداز.................. 20

قرض الحسنه پس انداز عادی.................. 21

قرض الحسنه پس انداز ویژه ................. 21

حساب قرض الحسنه جاری ..................... 21

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم     22

حساب جاری دومنظوره ....................... 22

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار........... 23

حساب سپردة سرمایه گذاری كوتاه مدت عادی ... 23

حساب سپردة كوتاه مدت ویژه ................ 23

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت........... 24

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ..... 24

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت 24

انواع تسهیلات بانك رفاه ................... 25

سایر خدمت بانك رفاه ...................... 28

انواع واحدهای مربوط به حسابداری .......... 36

حسابرسی .................................. 36

انواع حسابرسان............................ 37

وظایف سازمان حسابرسی ..................... 38

حسابداری دولتی............................ 39

خصوصیات حسابداری دولتی ................... 39

اصول كلی حسابداری دولتی .................. 40

حسابداری بودجه ........................... 42

تهیه و تنظیم بودجه در بانك ............... 43

مسئول بودجه در بانك ...................... 44

حسابداری مالی ............................ 44

حسابداری مدیریت .......................... 46

انواع حسابهای مورد استفاده ............... 50

هزینه ها ................................. 51

حسابهای انتظامی .......................... 53

تنخواه گردان ............................. 54

سپرده .................................... 55

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

حساب بستانكاران .......................... 56

حواله (عهدة شعبه ها)...................... 57

سرمایه ................................... 58

دارائی جاری .............................. 58

دارائی ثابت .............................. 58

نقطة سر به سر ............................ 58

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج    58

برنامه های جاری و در دست اقدام ........... 61

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ....... 62

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری ...... 72

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ......... 74

ثبت عملیات مربوط به سپرده ................ 76

بستن حساب سپرده .......................... 78

كاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ......... 78

بستن حسابها در پایان سال ................. 80

حسابهای سنواتی ........................... 81

فرم های مورد استفاده در حسابداری ......... 82

پیشنهادات و انتقادات ..................... 85

فرمها

پیوستها 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 5:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

انبارداری شركت ماشین سازی پارس (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات53
حجم فایل1.018 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

انبارداری شركت ماشین سازی پارس 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 5:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

امورمالی در صنعت برق (به صورت فرضی( (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات139
حجم فایل62 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشكیل می دهد و بنابر این باید از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین كیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاكم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملكرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شركت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حكایت از این دارد كه هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زیادی از شركتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درك صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شركت ها و در نتیجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شركتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب كنترل‌های داخلی در شركتها .

انجام دادن یك عمل و حتی خودداری از یك عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را كه می توان نسبت به یك موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یك را ارزیابی كرد . در اینصورت تصمیمی كه در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .

 

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الكتریكی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یكی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا كه انرژی الكتریكی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشكار می گردد.

اكنون بیش از نود سال از تأسیس كارخانه برق 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 5:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی در شرکت لیزینگ خودروکار (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات77
حجم فایل3.41 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

واحد لیزینگ

 اجرای عملیات لیزینگ از مرحله پذیرش و ثبت نام متقاضیان، تشكیل پرونده، تنظیم و انعقاد قرارداد، انجام كلیه مراحل ویرایش سند، صدور شناسنامه و هرگونه تغییر و جابجائی پلاكهای مربوطه، ارائه كلیه خدمات مربوط به بعد از انعقاد قرارداد شامل ارائه برگ گارانتی، كارتهای بیمه و موارد مربوط به رفع توقیف خودرو، مفاصا حسابهای مالیاتی، خسارتهای بیمه، مجوزهای طرح و ترافیك و در مجموع تمام درخواستهای متقاضیان بعد از انعقاد قراردادهای اجاره به شرط تملیك

واحد مالی و اعتبارات 

دریافت كلیه اسناد و وثایق و تضامین مربوطه از مستأجرین و استرداد آنها در مواعد مقرر،  انجام امور تسویه حساب قراردادهای لیزینگ، صدور اسناد حسابداری و ثبت آنها در دفاتر قانونی و حسابهای معین، تهیه و تنظیم صورتهای مالی پایان دوره،  دریافت و تامین منابع مالی و اعتباری و تسهیلات بانكی از بانكها، موسسات اعتباری اشخاص و انجام تعهدات و بدهیهای مربوطه در مواعد مقرر

واحد حقوقی و وصول مطالبات 

صدور دفترچه‌های اقساط مشتریان، كنترل و پیگیری وصول اقساط قراردادهای اجاره در مواعد مقرر، انجام پیگیریهای مربوطه به شركتهای بیمه، رفع مغایرت حساب مشتریان و مدارك پرداختی، طرح دعاوی حقوقی و كیفری و اقدام جهت وصول مطالبات از مشتریان بدهكار

واحد توسعه سیستم‌ها و فن‌آوری اطلاعات

طراحی و تدوین سیستم‌های مدیریتی و كیفی، شناخت مشكلات و نارسائی‌های موجود و ارائه طرح و راهكارهای اجرایی جهت بهبود روشها، برنامه‌ریزی و اجرای امور مربوط به بازبینی فرآیندها و سیستم‌های اجرایی و توسعه و بكارگیری سیستم‌های نوین فن‌آوری اطلاعات

واحد اداری و توسعه منابع انسانی

انجام امور اداری، استخدامی و رفاهی كاركنان در چارچوب آئین نامه‌های اداری و استخدامی و ارائه مطلوب خدمات و پشتیبانی اداری، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیتهای اطلاع رسانی و انجام امور تبلیغاتی 

 

 

خط مشـی كیفیت 

شركت لیزینگ خودروكار به منظور صیانت از منافع مشتریان و كسب رضایت‌مندی وی، اقدام به استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت كیفیت مطابق با الزامات استانداردISO 9001: 2008  نموده و خود را ملــزم به اجرای الزامات آن در زمینه لیزینگ خودرو ( سواری و سنگین )، تجهیزات الكترونیكی و رایانه‌ای می‌داند. اهداف كلی ذیل بر اساس الزامات استاندارد تعیین شده است :

ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان از طریق تأمین نیازمندی‌های ایشان

توسعه و توانمندسازی كاركنان از طریق ایجاد محیط مناسب، استقرار سیستم‌های انگیزشی و برقراری روابط مناسب متقابل بین مدیریت و كاركنان

بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت كیفیت از طریق هدف گذاری، پایش و اندازه‌گیری فرآینــدها

افزایش اثربخشی و كارائی سازمان از طریق بكارگیری فن‌آوری و سیستم‌های نوین

توسعه منابع مالی از طریق افزایش درآمد و سود شركت

بر این اساس سیستم مدیریت كیفیت این شركت در انطباق با استاندارد ISO 9001:2008  طراحی و استقرار یافته و این خط مشی در كل سازمان ابلاغ و كلیه مدیران و كاركنان متعهد به رعایت الزامات تعیین شده می‌باشند و خط مشی كیفیت را در تمامی مراحل بكار می‌بندند و جهت حصول اطمینان از سازگاری با شرایط روز مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گیرد.

مدیر عامل شخصاً از طریق بازنگری مدیریت و دریافت گزارش‌های واحدهای سازمانی و یا از طریق نماینده مدیریت كنترل‌های لازم را جهت ارزیابی كلیه فرآیندهای موجود، بهبود مستمر آنان و تأمین رضایت مشتریان اعمال می‌نماید.

اصول اخلاقی و رفتاری كاركنان

ما كاركنان شركت لیزینگ خودروكار با توكل به ذات حق تعالی ، با تمام توان و تلاش خویش تعهد و اعتقاد قلبی خود را برای ارج نهادن و احترام به مردم و جلب رضایت مشتریان، مطابق منشور اخلاقی ذیل (5S) به كار خواهیم بست :

ü     با صداقت ، دلسوزی و درستی به مردم خدمت نمائیم .

ü     در محیط كاری با همكاران صمیمی و دوست باشیم و سعی كنیم تا محیط كاری شاد و پویا ایجاد كنیم .

ü     در كارها و مواجهه با مردم صبوری نشان دهیم .

ü     در ارتباطات سازمانی صراحت را رعایت كنیم .

ü     با صرفه‌جویی در زمان ، امكانات و اموال اداره بر سرعت و دقت در عمل بیفزائیم .

 

افتخارات شركـت

دریافت گواهی‌‌نامه تعهد به تعالی از دبیرخانه جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در سال 85

دریافت گواهى سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 از شركت TÜV NORD آلمان در سال 87

دریافت گواهی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 از شركت TÜV NORD آلمان در سال 88 و89

دریافت تندیس روابط عمومى برتر از ششمین جشنواره علمى و برترین‌هاى روابط عمومى ایران

دریافت گواهی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 از شركت TÜV NORD آلمان در سال 92

 

 

 

فصل دوم

معرفی لیزینگ

 

 

لیزینگ چیست؟

لیزینگ كه در همه فرهنگ‌ها و دائرة‌المعارف‌های جهان به مفهوم اجاره معنا گردیده است عبارتست از یك رشته فعالیت اعتباری كاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره و در حقیقت مجموعه‌ای است از مبادلات اقتصادی مبتنی بر خرید، اجاره و فروش هر نوع كالا یا ابزار سرمایه‌ای. در این روش شركت لیزینگ بعنوان موجر و متقاضی استفاده از تسهیلات لیزینگ بعنوان مستأجر نامیده می‌شود. بر اساس این قرارداد موجر كالای مورد نظر و نیاز مستاجر را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده و یا تولید كننده تأمین و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) بصورت اجاره در اختیار مستاجر قرار می‌دهد و مستاجر مخیر است در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملك نموده یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملك مورد اجاره باشد، می‌باید مبلغی را كه در ابتدای دوره با توجه به استهلاك و عمر مفید مورد اجاره بعنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسـقاطی مورد اجاره تعیین گردیده است به موجر پرداخت نماید. شایان توجه است كه اكثریت شركت‌های لیزینگ در ایران ارزش اسقاطی یا باقیمانده را در محاسبات مورد توجه و اقدام قرار نداده و برابر صفر فرض می نمایند.


 

تاریخچه لیزینگ

تاریخ اولیه و آغازین لیزینگ به 2000 سال قبل ‏از میلاد مسیح بر می‌گردد. اطلاعاتی در دست است كه ‏سومریان، اشكالی از عملیات لیزینگ را برای امور ‏كشاورزی و تهیه ابزار دستی بكار می‌بردند. ‏

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 4:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

میکرو ماشین کاری (آموزشی)

دسته بندیآموزشی
فرمت فایلrar
تعداد صفحات23
حجم فایل363 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

شکل(2)- سنگ زنی تخلیه الکتریکی با الكترود بلوكی] 1[

 

قطعه کار با سرعت rpm3000-10 می‌چرخد. بلوک الکترود بر روی یک میز فیکس شده است و میز برای دادن تغذیه بطور عمود بر محور گردنده کنترل می‌شود. بوسیله کپی کردن سطح تخت بلوک، یک پین استوانه ای مستقیم تولید می‌شود. این سیستم بطور عملی استفاده شده است ولی مشکلاتی هم وجود دارد. یکی از آنها سایش بلوک الکترود می‌باشد. هر چند ابزاری كه انتخاب می‌شود در مقایسه با ابزاری که برای برش مکانیکی یا سنگ زنی استفاده می‌شود دارای سایش کمی می باشد، الکترود خیلی سریعتر سایش پیدا می‌کند. بنابراین، پیش بینی قطر ماشین کاری شده پین، مشکل است و معمولاً قطر باید چند مرتبه در خلال عملیات اندازه‌گیری شود. این مسئله، عملیات را خیلی سخت و پیچیده می‌کند. به علاوه، از آن جا که اندازه‌گیری پین های خیلی ریز بر روی ماشین مشکل است، پین یا نگهدارنده پین باید چندین مرتبه از ماشین باز شود. این روند چیزی عاید ما نمی‌کند ولی خطاها (ناهمرکزی و کجی)، باعث از کار افتادن پین می‌شوند. مشکل دیگر غیر یکدستی فاصله گپ در امتداد محور پین می‌باشد. فاصله گپ بوسیله تمرکز نخاله ها در گپ تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هنگامی که اختلاف کمترین و بیشترین تمرکز نخاله ها در منطقه ماشین کاری زیاد است، یکدستی فاصله گپ کم خواهد شد . تمرکز نخاله ها  از طریق ولتاژ شکست، بر روی فاصله گپ تأثیر می‌گذارند.

در این سیستم سنّتی، محدوده ماشین کاری شامل تمام طولی که باید ماشین کاری شود، می‌شود. این به این معناست که از این لحاظ شرایط ماشین کاری بدتر می شود، چون محدوده پهن تر بطور عادی اجازه تغییر تمرکز نخاله های بیشتری را می‌دهد. این مسئله باعث عدم مستقیم بودن و محدودیت در کمترین قطر قابل ماشین کاری می‌شود. شکل (3) اساس کار روش WEDG را نشان می‌دهد. یک الکترود سیمی حرکت می‌کند و در امتداد راهنمای سیم می لغزد. تخلیه الکتریکی بین سیم و پین اتفاق می‌افتد. چیزی که مهم است اینست که محدوده تخلیه باید در مقطع سیم بین A و B باشد، جایی که سیم در تماس با راهنمای سیم است. سیم باید مقداری کشیده شود تا تماس حفظ گردد.

 

 به هر حال، آن چنان کشش سیمی که در WEDM معمولی بکار می‌رفت غیر ضروری است، کشش تا جایی لازم است که قسمت وسط سیم را بصورت مستقیم نگه دارد. نظر به اینکه سرعت براده برداری برای این چنین پینی خیلی کم است،  سرعت حرکت سیم نباید زیاد باشد، بطور نمونه سرعتی در حدود چند میلی متر بر دقیقه یا چند سانتی متر بر دقیقه کافی است؛ هر چند این سرعت معمولاً هزاران بار سریعتر از ماشین های WEDM تجاری است. این تنظیمات، موقعیت دقیق لبه سیم را باعث می‌شود و در نتیجه دقت بالایی برای پین حاصل می‌گردد. درباره مشکلات دیگر، غیریکدستی فاصله گپ، این متد امیدوار کننده است. شکل (4) نمای نزدیک مقطع شکل (3) را نشان می‌دهد.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 4:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کاربینی ( شغل حسابداری) (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات36
حجم فایل95 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

 

1- مقدمه

حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك می كند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شركتی سرمایه گذاری كند، تمایل دارد كه وضعیت مالی آن شركت و یا نتایج عملیات آن شركت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی كه بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا كه اشخاص، شركتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتكا دارند كه این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یكی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی كشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امكان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند كه كمترین ریسك و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسك سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است كه یكی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسك بازار شركتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

هدف :

حسابداری یك سیستم است كه در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شكل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانك‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده كنند. به همین دلیل فردی كه تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش كافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یك حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند كه چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت كرد.

حسابداری به عنوان یك نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است كه مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ...) قرار می‌گیرد.

ماهیت :

یك حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یك سازمان یا شركت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یك شركت ایده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه كند و یا اگر شركت به منابع مالی جدید نیاز داشت یك مدیر مالی بر اساس دانش آكادمیك خود می‌تواند بگوید كه از چه طریقی باید تامین مالی كرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یك حسابدار تجربی است.

«حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك می‌كند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یك شركتی سرمایه‌گذاری كند، تمایل دارد كه وضعیت مالی آن شركت و یا نتایج عملیات آن شركت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی كه به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود.

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتكا دارند كه این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یكی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امكان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند كه كمترین ریسك و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسك 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 4:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی (حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات19
حجم فایل178 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ چهارشنبه 4 بهمن 1396 ] [ 4:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 صفحه بعد